ค้นหาโปรแกรมทัวร์

จองทัวร์ @grandtour ทัวร์ ตุลาคม 2568

UNSEEN TIBET หลินจือ กุหลาบพันปี ปอมี่ ลาซา ซีหนิง 10วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
86,900 บาท
พ.ค.10-19 เต็ม / 17-26

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เซอะจี้ลา พระราชวังกาแลง ทะเลสาบปาซอง ชมกุหลาบพันปี พระราชวังโปตาลา นั่งรถไฟใต่หลังคาโลก ไม่ลงร้านรัฐบาล

UNESCO SHANXI มรดกโลกไท่หยวน หูโค่ว ผิงเหยา 6วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
39,900 บาท
พ.ค.10-15 / 17-22 / 22-27 / 29-03 มิ.ย.
มิ.ย.07-12

อลังการน้ำตกหูโข่ว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี อาบน้ำแร่บ้านสกุลหวัง อุทยานหยุนชิวซาน หมู่บ้านโบราณทาร์โป เมืองโบราณผิงเหยา ไม่ลงร้านรัฐบาล

HILIGHT JIANGXI หนานชาง หลงซู่ซาน ซ่างเหรา อู้หยวน 7 วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
38800บาท
พ.ค.12-18 / 19-25
มิ.ย.02-08 / 09-15
ก.ย.08-14 / 15-21
ต.ค.13-19 / 20-26 / 27-02 พ.ย.

LIJIANG UTOPIA SHANGRI-LA บินตรง ลี่เจียง ปาลากือจอง 6 วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
34,800 บาท
มิ.ย.01-06 / 20-25
ก.ค.25-30
ส.ค.10-15
ก.ย.21-26
ต.ค.12-17 / 19-24

อุทยานปาลากือจอง ทะเลสาบน่าพาไห่ วัดละมาซงจ้านหลิน ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอี้โหมว หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน มรดกโลกลี่เจียง

VIP HUNAN ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
36,800 บาท
เม.ย.30-05 เต็ม
มิ.ย.14-19 เต็ม
ต.ค.09-14 / 19-24
ธ.ค.03-08

ทัวร์VIP  พัก 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น ชมแสงสีอันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่งหวง เขาอวตารจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน

SUMMER XINJIANG อูหลู่มู่ฉี ขุยถุน อี้หนิง เท่อเค่อซือ 8วัน7คืน

สายการบิน
เริ่มต้น
65,800บาท
พ.ค.18-25 / 25-01 มิ.ย.
มิ.ย.01-08 / 02-09 / 08-15 / 15-22 / 16-23

อูหลู่มู่ฉี อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน ตระการตาทุ่งหญ้าคาลาจุ้น อลังการแกรนด์แคนยอน ทะเลสาบไซลีมู ตื่นตาไปกับท้องทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี ไม่ลงร้านรัฐบาล

FAVOR XINJIANG ซินเจียง คานาสือ คาลาจุ้น 10วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
76,800บาท
พ.ค.25-03
มิ.ย.01-10 / 07-16 / 14-23

รายการพิเศษตามฤดูกาล อุทยานคานาสือ หาดห้าสี ทะเลสาบไซลีมู แกรนด์แคนยอนตอันจี้ไห่ ทุ่งลาเวนเดอร์ อุทยานคาลาจุ้น พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

เส้นทางสายไหม-กานซู อูหลู่มู่ฉี หุบเขาสายรุ้ง หลันโจว 8วัน7คืน

สายการบิน
เริ่มต้น
66,800บาท
พ.ค.09-16 / 16-23 เต็ม / 30-06 มิ.ย.
มิ.ย.06-13
ก.ย.07-14 / 14-21
ต.ค.12-19
พ.ย.09-16 / 16-23

ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาฮั่วเยี่ยซาน ถ้ำโม่เกา ขี่อูฐทะเลทรายหมิงซาซาน โชว์ ANCIENT SOUND OF DUNHUANG กำแพงเมืองจีนเจียอี้กวน มหัศจรรย์หุบเขาสายรุ้ง

คังติ้ง มู่เกอโช่ว ตันปา สี่ดรุณี 6วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
38,800บาท
เม.ย.12-17
พ.ค.04-09 / 21-26
มิ.ย.01-06

ธรรมชาติพิสุทธิ์ ทุ่งหญ้าอารยธรรมทิเบต อุทยานซวงเฉียวโกว อุทยานมู่เกอโช่ว ทุ่งหญ้าถ่ากง อุทยานสี่ดรุณี ไม่ลงร้านรัฐบาล

หนานหนิง ปาหม่า ถ้ำคริสตัล น้ำตกเต๋อเทียน 6วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
33,800บาท
มี.ค.08-13 เต็ม
เม.ย.03-08 เต็ม / 12-17 เต็ม
พ.ค.22-27

ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์   ถ้ำคริสตัล 1 ในสุดยอดถ้ำแดนมังกร หมู่บ้านคนอายุยืน อลังการน้ำตกสองประเทศ ล่องเรือไม้ไผ่หมิงสื่อ

ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING UNIVERSAL 5วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
32,800 บาท
พ.ค.04-08 / 22-26
มิ.ย.01-05
ก.ค.20-24
ส.ค.10-14
ก.ย.18-22
ต.ค.12-16 / 23-27
พ.ย.06-10 / 20-24
ธ.ค.05-09 / 10-14

เยือนนครปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน สนุกสนานยูนิเวอร์แซลเต็มวัน !

IMPRESSION OF GUILIN หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน5คืน

สายการบิน
เริ่มต้น
29,900บาท
พ.ค.18-23
มิ.ย.15-20 / 28-03 ก.ค.
ก.ค.13-18
ส.ค.10-15
ก.ย.14-19
ต.ค.12-17 / 19-24 / 26-31

กุ้ยหลิน“สวรรค์บนพื้นพิภพ” ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ซื่อไว่เถาหยวน สันหลังมังกรหลงเซิ่น พิเศษชม 2โชว์ ม่งว่านเจียหลี-หลิวซานเจี่ย ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์จีน BOTAN FLOWER มรดกโลกไท่หยวน เทศกาลดอกโบตั๋น 6วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
39,900 บาท
เม.ย.22-27 / 24-29
พ.ค.06-11

มรดกโลกไท่หยวน เทศกาลดอกโบตั๋น ปราสาทจางปี้ อลังการน้ำตกหูโข่ว บ้านตระกูลหวัง อาบน้ำแร่ ไม่ลงร้านรัฐบาล เอาใจสูงวัยรับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

BLOSSOM ตันปา เต้าเฉิง หลี่ถัง หย่าติง 8วัน7คืน TG

สายการบิน
เริ่มต้น
44,800บาท
พ.ค.18-25 / 25-01 มิ.ย.
มิ.ย.01-08

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย อุทยานสี่ดรุณี  ทุ่งหญ้าถ่ากง  อุทยานหย่าติง ไม่ลงร้านรัฐบาล

VIP CHONGQING เฉิงตู ต้าจู๋ อู่หลง ฉงชิ่ง 5วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
29,900 บาท
เม.ย.17-21 เต็ม / 24-28 เต็ม
พ.ค.02-06 เต็ม / 22-26 เต็ม / 29-02 มิ.ย.
มิ.ย.19-23

ทัวร์VIPโดยสายการบินไทย พัก 5 ดาว นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล อุทยานหลุมบ่อฟ้า อุทยานนางฟ้า โชว์ImpressionWulong

EXPLORER YUNNAN คุนหมิง ลี่เจียง จงเตี้ยน 6วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
34,800 บาท
เม.ย.15-20 เต็ม
พ.ค.04-09 เต็ม / 17-22
มิ.ย.01-06
ก.ค.20-25
ส.ค.07-12
ก.ย.17-22
ต.ค.12-17 / 18-23

UNESCO มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว แชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง สัมผัสรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล พัก 5 ดาว

ทัวร์หวงซาน ZHENGJIANG ANHUI 8วัน (พักหวงซาน1คืน)

สายการบิน
เริ่มต้น
59,900 บาท
พ.ค.18-25
มิ.ย.01-08
ก.ย.14-21
ต.ค.13-20 / 19-26
พ.ย.03-10 / 17-24
ธ.ค.07-14

เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น อวู่หยวน หวงซาน ทะเลสาบพันเกาะเชียนเต่าหู มรดกโลกหงชุน ขึ้นเขาหวงซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมระดับ 5ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

UNESCO SHANXI มรดกโลกอู่ไถซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ผิงเหยา 8วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
48,800บาท
พ.ค.04-11 / 10-17 / 18-25 / 22-29
มิ.ย.01-08
ก.ย.15-22
ต.ค.13-20 / 20-27

พุทธคีรีภูเขาอู่ไถซาน อารามแขวนเสวียนคงซื่อ หลูหยาซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ถ้ำพุทธศิลป์หยุนกัง เมืองโบราณผิงเหยา ไม่ลงร้านรัฐบาล

BEAUTIFUL HAIKOU SANYA 6วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
38,800 บาท
พ.ค.23-28

อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง วัดหนานซาน ฮาวายแดนมังกร สวนสนุกโอเชียนพาร์คไห่ฮวา พักโรงแรม 5 ดาวอินเตอร์ ไม่ลงร้านรัฐบาล

DREAM OF HUBEI อู่ฮั่น โรงภาพยนตร์ถังเฉิง บู๊ตึ้ง เสินหนงเจี้ย 6วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
39,800 บาท
พ.ค.21-26
มิ.ย.01-06
ก.ย.07-12 / 17-22
ต.ค.22-27
พ.ย.05-10
ธ.ค.28-02 ม.ค.

โชว์แสงสีเมืองภาพยนตร์ พักบนเขาบู๊ติ๊ง ล่องเรือแม่แยงซี นั่งรถไฟความเร็วสูง โปรพิเศษเอาใจผู้สูงวัยอายุ 70 ปี ลด 2,000 บาท ไม่ลงร้านรัฐบาล

UNSEEN QINGHAI SICHUAN GANSU 10วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
75,800 บาท
ก.ค.13-22 / 20-29
ส.ค.09-18

ทุ่งดอกมัสตาร์ดเหมินหยวน ทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบฉาข่า อารามลาปูเล็ง เมืองหินจาก่าน่า โค้งแรกแม่น้ำเหลือง เจดีย์มิลาเรปะ ไม่ลงร้านรัฐบาล

จองทัวร์ @grandtour ทัวร์ ตุลาคม

EXPLORER YUNNAN คุนหมิง ลี่เจียง จงเตี้ยน 6วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
34,800 บาท
เม.ย.15-20 เต็ม
พ.ค.04-09 เต็ม / 17-22
มิ.ย.01-06
ก.ค.20-25
ส.ค.07-12
ก.ย.17-22
ต.ค.12-17 / 18-23

UNESCO มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว แชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง สัมผัสรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล พัก 5 ดาว

AUTUMN JIUZHAIGOU HUANGLONG 6วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
49,800 บาท
ต.ค.12-17 / 18-23 / 19-24 / 22-27 / 23-28 / 26-31 / 29-03 พ.ย. / 31-05 พ.ย.
พ.ย.02-07

VIP GROUP พัก5ดาว สายการบินไทย นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล เข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2วัน รวมรถเหมา พิเศษชม 2โชว์ โชว์ทิเบตและโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

AUTUMN JIUZHAIGOU ERMEISHAN 8วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
62,800 บาท
ต.ค.19-26 / 20-27 / 26-02 พ.ย. / 27-03 พ.ย.
พ.ย.29-06 ธ.ค.

เข้าจิ่วจ้ายโกว 2วันรวมรถเหมา ชม 2การแสดง โชว์ทิเบตและโชว์ช้างศักดิ์สิทธ์เอ๋อเหมย สายการบินไทย นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล

จองทัวร์ @grandtour ทัวร์กรุ๊ปพิเศษ-คณะส่วนตัว 10 ท่าน

PACKAGE SHANTOU ซัวเถา เกาะหม่าสือ แต้จิ๋ว เฮียงบู่ซัว 5 วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
14,800 บาท
ม.ค.01-05

นมัสการศาลเจ้าเฮียงบู่ซัว ศาลเจ้าไต่ฮงกง สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไคหยวน

เจาะลึก SHANTOU 5 วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
38,800 บาท
ส.ค.13-17
ก.ย.03-07
ต.ค.22-26
พ.ย.19-23
ธ.ค.03-07 / 10-14

ศาลเจ้ามังกรขียว เพื่อความเป็นสิริมงคล ศาลเจ้าเล่งแชเอี๊ยะ วัดไคหยวนซึ่งเดิมมีชื่อว่า "วัดกานลู่" สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เกาะหม่าสือ สักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม

BEAUTIFUL ไหหลำ ไหโขว่ โป๋อ่าว ซิงหลง ซานย่า 6วัน 5คืน

สายการบิน
เริ่มต้น
40,800 บาท

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – แม้ว  เจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ที่“เทียนหยาไหเจี่ยว”

PACKAGE เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
17,800 บาท
ม.ค.01-05

เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หอไข่มุกตะวันออก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งนครเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว สนุกกับเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ไม่ลงร้านรัฐบาล

PACKAGE ซีอาน 4วัน 3คืน

สายการบิน
เริ่มต้น
37,800 บาท
ม.ค.01-05

เที่ยวจีนแบบส่วนตัว พัก 5 ดาว เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน จัตุรัสหอกลอง สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี กำแพงเมืองโบราณ เจดีย์เสี่ยวเยี่ยนถ่า

AUTUMN PAKISTAN คาราโครัมไฮเวย์ 9วัน 7คืน

สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม
ต.ค.20-28

เที่ยวปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์  Eight Wonder of the world ดินแดนอารยธรรมในฤดูใบไม้ร่วง เส้นทางพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก

จองทัวร์ @grandtour ทัวร์เส้นทางยอดนิยม

ซีหนิง ชิงไห่ กุ้ยเต๋อ หลินเซียะ หลันโจว 10วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
73,800บาท
ก.ค.11-20 / 25-03 ส.ค.
ส.ค.08-17 / 22-31

ทะเลทุ่งดอกมัสตาร์ด ทะเลสาบชิงไห่- ซาข่า อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ วัดลาปูเล็ง ทุ่งหญ้าสังข์ พื้นที่ชุ่มน้ำกัวหมิง ศาลาพุทธมิราเลปะ

ทัวร์ชิงไห่ ทุ่งหญ้าซีหนิง ทะเลสาบชิงไห่-ชาข่า 7วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

ทริปถ่ายภาพ ทุ่งหญ้าซีหนิง ล่องเรือชมทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบชาข่า แกรนด์แคนยอนหลงหยางเสีย ไม่ลงร้านรัฐบาล

ซีหนิง ทะเลสาบชิงไห่ ทะเลดอกมัสตาร์ด ชาข่า 8วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม
ม.ค.01-03 เต็ม

ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำเค็มชิงไห่ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ชมทะเลดอกมัสตาร์ด 1ปีมีครั้ง บินสบายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล

แกรนด์แมนจูเรียเหนือสุด ไฮลาเออร์ โม่เหอ เอ๋อเออร์กูน่า 12 วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

แกรนด์แมนจูเรียดินแดนเหนือสุดของจีนแผ่นดินใหญ่ สู่ประตูยุโรป เมืองแห่งตุ๊กตาแม่ลูกดก สวรรค์นักถ่ายภาพ ทุ่งหญ้าฮูลันบูเออร์

SAKURA KUNMING GUIZHOU 8วัน 7คืน

สายการบิน
เริ่มต้น
48,800 บาท
มี.ค.08-15 เต็ม / 22-29 เต็ม / 26-02 เม.ย. เต็ม

อลังการซากุระหมื่นไร่ อุทยานเจ็ดหลุมใหญ่ ฟานจิ้งซาน น้ำตกหวงกว่อซู่ยามค่ำคืน  หมู่บ้านแม้วซีเจียง  เมืองโบราณเจิ้นหย่วน ไม่ลงร้านรัฐฐาล  นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์เจาะลึกเกาหลีเหนือ เยือนดินแดนเร้นลับโสมแดง 6วัน 4คืน

สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

อนุสาวรีย์มันซูแด ชายแดนสองเกาหลี ดินแดนลี้ลับหลังม่าน นั่งรถไฟใต้ดิน กายกรรมเปียงยาง พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง

ฉางไป๋ซาน แช่ออนเซ็น หมู่บ้านหิมะแรก เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 8วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม
ม.ค.01-03 เต็ม

ทะเลสาบบนปากปล่องภูเขาไฟ ฉางไป๋ซาน แช่น้ำพุร้อนท่ามกลางแม่คะนิ้ง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง แถมฟรีรองเท้าบูทตะลุยหิมะ

ตามรอยประวัติศาสตร์สามก๊ก เฉิงตู ล่างจง 8วัน7คืน TG

สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม
เม.ย.09-16

เฉิงตู ล่างจง ฮั่นจง กว่างหยวน เต๋อหยาง 8วัน7คืน การบินไทย TG นั่งกระเช้าด่านเจี้ยนเหมินกวน ผาพระพุทธรูปพันองค์  ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING UNIVERSAL 5วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
32,800 บาท
พ.ค.04-08 / 22-26
มิ.ย.01-05
ก.ค.20-24
ส.ค.10-14
ก.ย.18-22
ต.ค.12-16 / 23-27
พ.ย.06-10 / 20-24
ธ.ค.05-09 / 10-14

เยือนนครปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน สนุกสนานยูนิเวอร์แซลเต็มวัน !

ตามรอยเจิ้งเหอ ซำปอกง เซี่ยงไฮ้ หยางโจว หนานจิง 8วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
66,900 บาท
มี.ค.02-09 / 09-16 / 16-23 / 30-06 เม.ย.

ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น ทะเลสาบโซ่วซีหู เหมยฮวาซาน สัมผัสประวัติศาสตร์ร้อยปีแห่งเมืองหนานจิง พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

คุนหมิง ผานโจว อันซุ่น ปี๋เจี๋ย ไขหลี่ 8วัน

สายการบิน
เริ่มต้น
48,800 บาท
มี.ค.21-28 / 22-29 / 26-02 เม.ย. / 27-03 เม.ย. / 31-07 เม.ย.

ชมความงามของกุหลาบพันปี ตื่นตากับอุทยานซากุระหมื่นไร่ หมู่บ้านแม้วซีเจียง เมืองโบราณชิงหยาน นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล

จองทัวร์ @grandtour ทัวร์ทัวร์ทรานส์ไซบีเรีย

ไซบีเรีย FROZEN BAIKAL เดินเล่นบนไบคาล 6วัน 5คืน

สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม
ม.ค.01-07 เต็ม

นอนเกาะ2คืน นั่งรถ UAZ ตะลุยลานน้ำแข็งจุใจ ชม Blue eye of Siberia นั่งเคเบิลคาร์ชมวิวทะเลสาบไบคาล ..ดูพีเรียดเพิ่มเติม

ทัวร์มองโกเลีย เส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย 8วัน7คืน

สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม
ม.ค.01-09 เต็ม

นั่งรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย นอนเกอ(กระโจม) รูปปั้นท่านเจงกีสข่าน อุทยานแห่งชาติเทอเรลจ์ ทะเลสาบไบคาล ...ดูพีเรียดเพิ่มเติม

ทรานส์ไซบีเรีย สายเซอร์คัมไบคาล ล่องเรือทะเลสาบไบคาล 5วัน4คืน

สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม
ม.ค.01-06

นั่งกระเช้าชมวิว หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า ล่องเรือทะเลสาบไบคาล นั่งรถไฟทรานส์ไซบีเรีย เส้นทางสายโรแมนติกที่ยาวที่สุดในโลก

จองทัวร์ @grandtour ทัวร์เส้นทางพิเศษ-จัดกรุ๊ปเหมา

ทัวร์เซี่ยะเหมิน เมืองหย่งติ้ง หนานจิ้ง ฉวนโจว 6วัน 5คืน
สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

"เมืองหย่งติ้ง" บ้านดินถู่โหลว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่36ของจีน "เกาะกู่ล่างอวี่" เกาะเปียโน ศูนย์รวมสถาปัตยกรรมของชนชาติต่างๆ ทั่วโลก

ทัวร์จีน กานหนาน หลันโจว โค้งแรกแม่น้ำเหลือง 11วัน 10คืน
สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

เส้นทางเปิดใหม่ กานหนาน สัมผัสวัฒนธรรมชาวทิเบต ในฤดูกาลทุ่งหญ้าเขียวขจี ดอกไม้บานสะพรั่ง กลางทะเลสาบฟ้าคราม และขุนเขาหิมะ

ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 9วัน
สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

มหัศจรรย์ตระการตาทุ่งหญ้า โตรกหินผา ทะเลสาบงามพิสุทธิ์ บินภายใน สุดโรแมนติกทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสธรรมชาติพิสุทธิ์

ทัวร์เซียะเหมิน เมืองหย่งติ้ง บ้านดินถู่โหลว หนานจิ้ง 5วัน 4คืน
สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

"บ้านดินถู่โหลว" มรดกโลกลำดับที่36 จากยูเนสโก และ ชมวิวทิวทัศน์ความงามของเกาะเปียโน "เกาะกู่ล่างอวี่"

เยือนดินแดนเจงกิสข่าน มองโกเลียนอก ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ 5วัน4คืน
สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

Unseen Mongolia ลึกเข้าไปในผืนป่า ดินแดนแห่งสรรพสัตว์และทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ถูกขนานนาม " Land of the blue sky "

ทัวร์เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย อูลันบาดอร์ เอียคุตส์ มอสโคว์ 15วัน
สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

รถไฟสาย Trans-Mongolia จากสถานีรถไฟในกรุงปักกิ่ง ผ่านเส้นทางสวยงามสู่ เมืองอูลันบาดอร์ ประเทศมองโกเลีย

ทัวร์ผู่โถซาน เสวี่ยโต้วซาน เมืองโบราณอูเจิ้น 6วัน5คืน
สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

ไหว้พระเสริมสร้างมงคลชีวิต ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น นอนบนเกาะผู่โถวซาน ทัวร์ไม่ลงร้าน พักโรงแรม 5 ดาว บินสายการบินไทย

VIPทัวร์ UNSEEN สวนดอกเหมย พักโรงแรมเหมือง 5วัน 4คืน
สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

เปิดประสบการณ์ใหม่พักโรงแรมในเหมือง ! อินเตอร์คอนติเนนทัล เซี่ยงไฮ้ วันเดอร์ ทัวร์ระดับเฟิร์สคลาส ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ พัก 5ดาว

ทัวร์กุ้ยหยาง น้ำตกหวงกว่อซู่ ถ้ำจือจิน เขาฟานจิ้นซาน 8วัน 7คืน
สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

หมู่บ้านถั่วเล่อ ต้นแปะก๊วยพันปี น้ำตกหวงกว่อซู่ ใหญ่1ใน7ของโลก เมืองน้ำโบราณเจิ้นหยวน อุทยานซิงหลงต้ง พุทธคีรีเขาฟานจิ้นซาน

DREAM OF HUBEI อู่ฮั่น โรงภาพยนตร์ถังเฉิง บู๊ตึ้ง เสินหนงเจี้ย 6วัน
สายการบิน
เริ่มต้น
39,800 บาท
พ.ค.21-26
มิ.ย.01-06
ก.ย.07-12 / 17-22
ต.ค.22-27
พ.ย.05-10
ธ.ค.28-02 ม.ค.

โชว์แสงสีเมืองภาพยนตร์ พักบนเขาบู๊ติ๊ง ล่องเรือแม่แยงซี นั่งรถไฟความเร็วสูง โปรพิเศษเอาใจผู้สูงวัยอายุ 70 ปี ลด 2,000 บาท ไม่ลงร้านรัฐบาล

NewYear ฮาร์บิ้น ทะเลสาบจิ้งป๋อหู หมู่บ้านหิมะแรก สกีรีสอร์ทยาปูลี่
สายการบิน
เริ่มต้น
49,800บาท
ธ.ค.28-02 / 29-03 ม.ค.
ม.ค.06-11 / 13-18

เที่ยวไม่กลัวหนาว ทางทัวร์เตรียม เสื้อกันหนาว กางเกง รองเท้าบูธ ตะลุยหิมะให้ทุกท่าน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ชมหมู่บ้านหิมะแรกงดงามราวเทพนิยาย สนุกสนานสกีรีสอร์ท

ทริปถ่ายภาพ ไซบีเรีย-ไบคาลน้ำแข็ง BLUE ICE BAIKAL 7วัน6คืน
สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

นั่ง Hovercraft ตะลุยน้ำแข็งจุใจ ชม Blue eye of Siberia นั่งเคเบิลคาร์ชมวิวทะเลสาบไบคาล สนุกสนานกิจกรรมสุนัขลากไซบีเรียน

ทัวร์แมนจูเรียเหนือสุด พรมแดนจีน รัสเซีย ไฮลาเออร์ 13วัน
สายการบิน
เริ่มต้น
โปรดสอบถาม

อัศจรรย์ถิ่นแมนจูเรีย พรมแดนจีน - รัสเซีย สู่ประตูยุโรป เมืองแห่งตุ๊กตาแม่ลูกดก สวรรค์ของนักถ่ายภาพ ทุ่งหญ้าฮูลันบูเออร์

 บทความ

 ทัวร์จีนกับ GrandTourChina com

เตรียมตัวก่อนไปทัวร์จีน

ถ้าจะเลือกสีให้สมกับประเทศจีน เราเชื่อว่าสีแดงคงนำโด่งมาเป็นอันดับแรกตามสโลแกนจะถูกจะแพงก็ต้องแดงไว้ก่อน แต่หากใครได้ลองสัมผัสจีนผ่านการเดินทางแล้วล่ะก็ เราเชื่อว่าจีนคงจะเหมาะกับสีที่หลากหลาย เพราะบนผืนแผ่นดินใหญ่แห่งนี้นั้นอุดมไปด้วยความหลากหลายที่จะทำให้สายท่องเที่ยวต้องใจสั่น ไล่มาจ่ะ ตั้งแต่ทุ่งหญ้าสุดสายตา ภูเขาสูงเสียดฟ้า เมืองโมเดิร์นกับตึกดีไซน์สุดล้ำที่ชวนให้กดชัตเตอร์ได้ไม่หยุด ไปจนถึงมรดกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เยอะจนเป็นเรื่องปกติ ก็อย่างที่เราเคยบอกไปแหล่ะว่าจีนมีกำแพงเมืองเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ส่วนโลกมีสิ่งมหัศจรรย์ของจักรวาลคือจีน

เตรียมตัวไปทัวร์จีน ก่อนเดินทาง

- เตรียมตัวไปจีน อันดับแรก นักท่องเที่ยวไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปจีนจำเป็นจะต้องขอวีซ่าจากสถานทูตจีนเสียก่อน ซึ่งการทำวีซ่าจีนโดยปกติแล้วใช้เวลา 4 วันทำการ

-  แต่สำหรับผู้ที่รีบมากๆ สามารถขอแบบด่วนและด่วนสุดได้ โดยแบบด่วนจะใช้เวลา 2-3 วันทำการ และแบบด่วนสุดใช้เวลา 1 วันทำการ ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไป

-  ผู้ยื่นขอสามารถใช้บริการได้ทั้งแบบเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง เข้าประเทศจีน 2 ครั้ง เข้าประเทศจีนครึ่งปีหลายครั้งและเข้าประเทศจีน 1 ปี หลายครั้ง ซึ่งราคาก็จะแตกต่างเช่นเดียวกัน

- สำหรับผู้ที่ไม่อยากยุ่งยากเรื่องการขอวีซ่าจีนด้วยตัวเองหรือไม่มีเวลาไปก็สามารถใช้บริการ รับทำวีซ่าจีน โดยตัวแทนได้ครับ

-  จากเมืองไทยมีเที่ยวบินตรงสู่ประเทศจีนทั้งหมด 11 เมือง ได้แก่ เซิ่นเจิ้น อู่ฮั่น กวางโจว คุนหมิง ฉางชา เซี่ยงไฮ้ ซีอาน ฝูโจว ปักกิ่ง หางโจว และเฉิงตู

-  ราคาค่าตั๋วเครื่องบินไปจีนมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น มีให้เลือกทั้งเที่ยวบินแบบโลว์คลอส และฟูลเซอร์วิส ซึ่งหากโชคดีจองได้ตั๋วในราคาโปรฯ ยิ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายลงอีกเยอะ

-  แต่ถ้าอยากเที่ยวสบายๆ ไม่ยุ่งยาก ยิ่งบ้านไหนไปกันเยอะๆแบบพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วย เพื่อความสะดวกก็จอง โปรแกรม เที่ยวจีน ไปก็ดีเหมือนกันนะครับ โดยราคาเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ประมาณสองหมื่นนิดๆ แต่เป็นราคาเหมารวมที่ได้ครบทุกสิ่งอย่างทั้งตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าวีซ่าจีน ค่าโรงแรม ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร และค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มสุดๆ ไปเลยใช่มั้ยล่ะ

-  ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางให้ละเอียด อย่างเช่น บินกับสายการบินอะไร เดินทางเวลาไหน และควรเผื่อเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง

-  หากไปกับทัวร์ ให้ตรวจเช็ควันเวลาที่นัดหมายการเดินทางโดยละเอียด หากไม่แน่ใจให้โทรตรวจสอบกับบริษัททัวร์อีกครั้ง

-  ไปกับทัวร์ สิ่งที่ควรบันทึกเอาไว้ก็คือ รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าทัวร์ เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น เพื่อการติดต่อสอบถามในเวลาฉุกเฉิน

-  กระเป๋าเสื้อผ้าที่จะโหลดลงใต้ท้องเครื่อง ควรมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม เพราะหากน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดคุณอาจต้องเสียเงินเพิ่มได้ นอกจากนั้นกระเป๋าเดินทางที่เตรียมไปควรมีความแข็งแรงและมีกุญแจล็อกเพื่อความปลอดภัย ส่วนกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่อง ควรมีน้ำหนัก ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

-  การจัดกระเป๋าเดินทาง นอกจากเสื้อผ้าที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับฤดูกาลแล้ว ควรเตรียมอย่างอื่นให้พร้อมด้วย เช่น รองเท้าที่สวมสบาย หมวก แว่นกันแดด ยาประจำตัว ฯลฯ

-  ที่เมืองจีนแม้ปลั๊กไฟบางแห่งจะใช้เหมือนที่เมืองไทย แต่ก็ไม่เสมอไปเช่นกัน ดังนั้นทางที่ดีควรเตรียมอแด็ปเตอร์ไปให้พร้อม แนะนำว่าซื้อปลั๊กยูนิเวอร์แซลติดไว้เลยค่ะ จะเป็นหัวปลั๊กที่สามารถปรับเปลี่ยนใช้ได้ทุกแบบ อันเดียวใช้ได้ทั่วโลกเลย

เตรียมรับมือภาษาจีน เราควรจะเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้า โดยอาจจะติดโปรแกรมแปลภาษาจีน ไว้ในมือถือ อีกวิธีที่ง่ายกว่าคือใช้ Google translate เพราะสามารถ ใช้กล้องถ่ายอักษรจีน แล้วแปลออกมาได้เลย แต่วิธีนี้เราต้องโรมมิ่งอินเตอร์เน็ต ไปจากเมืองไทย เพราะที่จีน มีการบล็อกไม่ให้ใช้ Google หรือ หากมีความรู้ จะลองใช้โปรแกรมปลดล็อคก็ได้

เราเป็นหน่วยงานชั้นนำของจีนชั้นนำด้านบริการการท่องเที่ยวในประเทศจีน เรามีความเชี่ยวชาญในการกำหนดสถานที่สำหรับบุคคลในครอบครัวและกลุ่มไปได้ทุกที่ของจีน เราสามารถพาท่านไปสถานที่ยอดนิยมเป็นพิเศษหรือทัวร์จีนที่ท่านสามารถกำหนดเองเฉพาะของคุณ บริการแพคเกจทัวร์จีนคุณภาพของเรา แม่น้ำแยงซีเกียงล่องเรือและทัวร์เมืองในเมืองใหญ่ในประเทศจีนเช่นปักกิ่ง, ซีอาน, เซี่ยงไฮ้, กุ้ยหลิน, คุนหมิ, ลาซา, ฮ่องกง ฯลฯ นอกจากนี้เรายังให้ส่วนลดการจองโรงแรมจีน  ข้อมูลเที่ยวบินและจองห้องพักและบริการการจองวีซ่าของจีนมีราคาต่ำสุด การวางแผนวันนี้ไปสำรวจอารยธรรมจีนในดินแดนที่งดงามและลึกลับนี้  เรายังสามารถจัดกรุ๊ปทัวร์จีนออกแบบโปรแกรมเที่ยวให้เหมาะสมกับผู้เดินทาง ทำให้รายการของเราเป็นรายการพิเศษเฉพาะสำหรับท่านเท่านั้น

ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี  ด้วยทีมผู้บริหารแกรนด์ทัวร์ ยืนหยัดในวงการทัวร์มานาน ทำให้มีลูกค้าหลากหลาย ทั้งลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่, SME, โรงงาน, มหาวิทยาลัย, หน่วยงานราชการ, กลุ่มเพื่อน, ชมรม . มูลนิธิ ต่างๆมากมาย เราล้วนมีประสบการณ์และความชำนาญที่ท่านสามารถเชื่อถือและไว้วางใจได้