โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม

PACKAGE ซีอาน 4วัน 3คืน

เริ่มต้น

37,800 บาท

ประเทศจีนมีพื้นที่ใหญ่ ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ทั้งสภาพภูมิประเทศ ตะวันออกสู่ตะวันตกต่างกันอย่างสุดขั้ว เกิดขึ้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงาม สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี