Unseen อุบลราชธานี ผาโสก!

จุดชมวิวแห่งใหม่ของนักผจญภัยสายลุย ไฮไลท์ที่นี้อ่างน้ำจากุชชี่ที่เป็นมุมต้องห้ามพลาดสำหรับการมาที่ผาโสก และด้านบนผาโสกสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงยาวไปจนถึงฝั่งลาว

Read more