Full Option กาญจนบุรี สังขละบุรี ปิล็อกไปลองแล้วจะรัก 4วัน 3คืน

12,800 บาท

เมืองสวยหลังม่านหมอกจังหวัดกาญจนบุรี ปิล็อก อีต่อง ดินแดนในฝันกลางหุบเขา เต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบสุข โดยรถตู้VIP ที่พักดี อาหารดี ฟินเวอร์

รายละเอียดทัวร์จีน

เส้นทาง : กาญจนบุรี สังขละบุรี ปิล็อก อีต่อง เสน่ห์ท่ามกลางขุนเขา อุทยานทองผาภูทิ ถ้ำกระแซ 4 วัน3คืน

  • นำท่าน แช่บ่อน้ำพุร้อนหินดาด  แช่ออนเซ็นกาญจนบุรี
  • ชม วัดหลวงพ่ออุตตามะ ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะเป็นดั่ง“เทพเจ้าแห่งชาวมอญ”
  • สัมผัสมนต์เสน่ห์ สะพานมอญ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พร้อมกิจกรรมใส่บาตรสวมชุดมอญ
  • ชม Unsee เมืองกาญพร้อม ล่องเรือวัดเมืองเก่า โบสถ์จมน้ำขึ้น
  • ชมชุมชนสายหมอก หมู่บ้านอีต่อง หมู่บ้านขนาดน่ารัก สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึงได้สบายๆ
  • ชม เนินช้างศึก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลงที่สวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเส้นทางค่อนข้างชันและเป็นหลุม
  • ชม อุทยานทองผาภูมิ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเขาช้างเผือกอันเขียวขจีอยู่เบื้องหน้า 
  • ชม น้ำตกจ๊อกกระดิ่น เป็นชื่อเพี้ยนมาจากคำเดิมว่า “ก๊อกกระด่าน” จ๊อกหรือก๊อกหมายถึงหินและกระดิ่นหรือกระด่านหมายถึงน้ำตก
  • ชม ถ้ำกระแซ-ทางรถไฟสายมรณะ 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
08-11 พฤษาคม 2564
12,800
3,800
-
รับได้
15-18พฤษาคม 2564
12,800
3,800
-
รับได้
22-25 พฤษาคม 2564
12,800
3,800
-
รับได้
03-06 มิถุนายน 2564
12,800
3,800
-
รับได้
19-22 มิถุนายน 2564
12,800
3,800
-
รับได้
10-13 กรกฎาคม 2564
12,800
3,800
-
รับได้
24-27 กรกฎาคม 2564
12,800
3,800
-
รับได้
25-28 กรกฎาคม 2564
12,800
3,800
-
รับได้
12-25 สิงหาคม 2564
12,800
3,800
-
รับได้
21-24 สิงหาคม 2564
12,800
3,800
-
รับได้
08-11 พฤษาคม 2564
ผู้ใหญ่
12,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
15-18พฤษาคม 2564
ผู้ใหญ่
12,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
22-25 พฤษาคม 2564
ผู้ใหญ่
12,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
03-06 มิถุนายน 2564
ผู้ใหญ่
12,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
19-22 มิถุนายน 2564
ผู้ใหญ่
12,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
10-13 กรกฎาคม 2564
ผู้ใหญ่
12,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
24-27 กรกฎาคม 2564
ผู้ใหญ่
12,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
25-28 กรกฎาคม 2564
ผู้ใหญ่
12,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
12-25 สิงหาคม 2564
ผู้ใหญ่
12,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
21-24 สิงหาคม 2564
ผู้ใหญ่
12,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง