Unseen กาญจนบุรี สังขละบุรี ปิล็อก ทองผาภูมิ 3วัน2คืน

9,800 บาท

รถตู้VIPคณะส่วนตัว บ้านอีต่อง อุทยานทองผาภูมิบรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี Unseenล่องเรือชมโบสถ์จมน้ำสังขละบุรี แช่ออนเซ็นน้ำพุร้อน

รายละเอียดทัวร์จีน

เส้นทาง : Unseen กาญจนบุรี สังขละบุรี ปิล็อก ทองผาภูมิ 3วัน2คืน

  • นำท่าน แช่บ่อน้ำพุร้อนหินดาด  แช่ออนเซ็นกาญจนบุรี
  • ชม วัดหลวงพ่ออุตตามะ ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะเป็นดั่ง“เทพเจ้าแห่งชาวมอญ”
  • สัมผัสมนต์เสน่ห์ สะพานมอญ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พร้อมกิจกรรมใส่บาตรสวมชุดมอญ
  • ชม Unsee เมืองกาญพร้อม ล่องเรือวัดเมืองเก่า โบสถ์จมน้ำขึ้น
  • ชมชุมชนสายหมอก หมู่บ้านอีต่อง หมู่บ้านขนาดน่ารัก สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึงได้สบายๆ
  • ชม อุทยานทองผาภูมิ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเขาช้างเผือกอันเขียวขจีอยู่เบื้องหน้า 
  • ชม น้ำตกจ๊อกกระดิ่น เป็นชื่อเพี้ยนมาจากคำเดิมว่า “ก๊อกกระด่าน” จ๊อกหรือก๊อกหมายถึงหินและกระดิ่นหรือกระด่านหมายถึงน้ำตก
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
02-04 พฤษภาคม 2564
9,800
2,800
-
รับได้
09-11 พฤษภาคม 2564
9,800
2,800
-
รับได้
24-26 พฤษภาคม 2564
9,800
2,800
-
รับได้
01-03 มิถุนายน 2564
9,800
2,800
-
รับได้
20-22 มิถุนายน 2564
9,800
2,800
-
รับได้
27-29 มิถุนายน 2564
9,800
2,800
-
รับได้
04-06 กรกฎาคม 2564
9,800
2,800
-
รับได้
11-13 กรกฎาคม 2564
9,800
2,800
-
รับได้
26-28 กรกฎาคม 2564
9,800
2,800
-
รับได้
01-03 สิงหาคม 2564
9,800
2,800
-
รับได้
10-12 สิงหาคม 2564
9,800
2,800
-
รับได้
22-24 สิงหาคม 2564
9,800
2,800
-
รับได้
29-31 สิงหาคม 2564
9,800
2,800
-
รับได้
02-04 พฤษภาคม 2564
ผู้ใหญ่
9,800
พักเดี่ยว
2,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
09-11 พฤษภาคม 2564
ผู้ใหญ่
9,800
พักเดี่ยว
2,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
24-26 พฤษภาคม 2564
ผู้ใหญ่
9,800
พักเดี่ยว
2,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
01-03 มิถุนายน 2564
ผู้ใหญ่
9,800
พักเดี่ยว
2,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
20-22 มิถุนายน 2564
ผู้ใหญ่
9,800
พักเดี่ยว
2,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
27-29 มิถุนายน 2564
ผู้ใหญ่
9,800
พักเดี่ยว
2,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
04-06 กรกฎาคม 2564
ผู้ใหญ่
9,800
พักเดี่ยว
2,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
11-13 กรกฎาคม 2564
ผู้ใหญ่
9,800
พักเดี่ยว
2,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
26-28 กรกฎาคม 2564
ผู้ใหญ่
9,800
พักเดี่ยว
2,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
01-03 สิงหาคม 2564
ผู้ใหญ่
9,800
พักเดี่ยว
2,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
10-12 สิงหาคม 2564
ผู้ใหญ่
9,800
พักเดี่ยว
2,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
22-24 สิงหาคม 2564
ผู้ใหญ่
9,800
พักเดี่ยว
2,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
29-31 สิงหาคม 2564
ผู้ใหญ่
9,800
พักเดี่ยว
2,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง