Unseen กาญจนบุรี สังขละบุรี ปิล็อก ทองผาภูมิ 3วัน2คืน

9,800 บาท

รถตู้VIPคณะส่วนตัว บ้านอีต่อง อุทยานทองผาภูมิบรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี Unseenล่องเรือชมโบสถ์จมน้ำสังขละบุรี แช่ออนเซ็นน้ำพุร้อน

รายละเอียดทัวร์จีน

เส้นทาง : Unseen กาญจนบุรี สังขละบุรี ปิล็อก ทองผาภูมิ 3วัน2คืน

  • นำท่าน แช่บ่อน้ำพุร้อนหินดาด  แช่ออนเซ็นกาญจนบุรี
  • ชม วัดหลวงพ่ออุตตามะ ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะเป็นดั่ง“เทพเจ้าแห่งชาวมอญ”
  • สัมผัสมนต์เสน่ห์ สะพานมอญ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พร้อมกิจกรรมใส่บาตรสวมชุดมอญ
  • ชม Unsee เมืองกาญพร้อม ล่องเรือวัดเมืองเก่า โบสถ์จมน้ำขึ้น
  • ชมชุมชนสายหมอก หมู่บ้านอีต่อง หมู่บ้านขนาดน่ารัก สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึงได้สบายๆ
  • ชม อุทยานทองผาภูมิ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเขาช้างเผือกอันเขียวขจีอยู่เบื้องหน้า 
  • ชม น้ำตกจ๊อกกระดิ่น เป็นชื่อเพี้ยนมาจากคำเดิมว่า “ก๊อกกระด่าน” จ๊อกหรือก๊อกหมายถึงหินและกระดิ่นหรือกระด่านหมายถึงน้ำตก
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
2 พฤษภาคม 2564 - 4 พฤษภาคม 2564
9,800 บาท
2,800 บาท

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/customer/www/grandtourchina.com/public_html/wp-content/themes/dt-the7/single-tour.php on line 174
บาท
รับได้
9 พฤษภาคม 2564 - 11 พฤษภาคม 2564
9,800 บาท
2,800 บาท
บาท
รับได้
24 พฤษภาคม 2564 - 26 พฤษภาคม 2564
9,800 บาท
2,800 บาท
บาท
รับได้
1 มิถุนายน 2564 - 3 มิถุนายน 2564
9,800 บาท
2,800 บาท
บาท
รับได้
20 มิถุนายน 2564 - 22 มิถุนายน 2564
9,800 บาท
2,800 บาท
บาท
รับได้
27 มิถุนายน 2564 - 29 มิถุนายน 2564
9,800 บาท
2,800 บาท
บาท
รับได้
4 กรกฎาคม 2564 - 6 กรกฎาคม 2564
9,800 บาท
2,800 บาท
บาท
รับได้
11 กรกฎาคม 2564 - 13 กรกฎาคม 2564
9,800 บาท
2,800 บาท
บาท
รับได้
26 กรกฎาคม 2564 - 28 กรกฎาคม 2564
9,800 บาท
2,800 บาท
บาท
รับได้
1 สิงหาคม 2564 - 3 สิงหาคม 2564
9,800 บาท
2,800 บาท
บาท
รับได้
10 สิงหาคม 2564 - 12 สิงหาคม 2564
9,800 บาท
2,800 บาท
บาท
รับได้
22 สิงหาคม 2564 - 24 สิงหาคม 2564
9,800 บาท
2,800 บาท
บาท
รับได้
29 สิงหาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564
9,800 บาท
2,800 บาท
บาท
รับได้
2 พ.ค. 2564 - 4 พ.ค. 2564
ผู้ใหญ่
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
9 พ.ค. 2564 - 11 พ.ค. 2564
ผู้ใหญ่
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
24 พ.ค. 2564 - 26 พ.ค. 2564
ผู้ใหญ่
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
1 มิ.ย. 2564 - 3 มิ.ย. 2564
ผู้ใหญ่
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
20 มิ.ย. 2564 - 22 มิ.ย. 2564
ผู้ใหญ่
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
27 มิ.ย. 2564 - 29 มิ.ย. 2564
ผู้ใหญ่
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
4 ก.ค. 2564 - 6 ก.ค. 2564
ผู้ใหญ่
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
11 ก.ค. 2564 - 13 ก.ค. 2564
ผู้ใหญ่
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
26 ก.ค. 2564 - 28 ก.ค. 2564
ผู้ใหญ่
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
1 ส.ค. 2564 - 3 ส.ค. 2564
ผู้ใหญ่
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
10 ส.ค. 2564 - 12 ส.ค. 2564
ผู้ใหญ่
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
22 ส.ค. 2564 - 24 ส.ค. 2564
ผู้ใหญ่
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้
29 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
ผู้ใหญ่
9,800 บาท
พักเดี่ยว
2,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
- บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง