กานหนานอารยธรรมทิเบต หลันโจว จงเว่ย เซียะเหอ กานเจีย เตียปู้ 8วัน

49,900 บาท

เส้นทางเปิดใหม่ ล่องแพหนังแกะ  ขี่อูฐซาโปโถว  ดินแดนลับกานเจีย  อารามลาปูเล็ง ทะเลสาบฮวาหู  ทุ่งหญ้าซางเคอ  เมืองหินจาก่าน่า  อุทยานกวนเอ๋อโก่ว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ล่องแพหนังแกะ  ขี่อูฐซาโปโถว  ดินแดนลับกานเจีย  อารามลาปูเล็ง

ทะเลสาบฮวาหู  ทุ่งหญ้าซางเคอ  เมืองหินจาก่าน่า  อุทยานกวนเอ๋อโก่ว

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
20 มิถุนายน 2567 - 27 มิถุนายน 2567
49,900 บาท
7,800 บาท
49,900 บาท
เต็ม
18 กรกฎาคม 2567 - 25 กรกฎาคม 2567
53,900 บาท
8,800 บาท
53,900 บาท
รับได้
25 กรกฎาคม 2567 - 1 สิงหาคม 2567
53,900 บาท
8,800 บาท
53,900 บาท
รับได้
8 สิงหาคม 2567 - 15 สิงหาคม 2567
53,900 บาท
8,800 บาท
53,900 บาท
รับได้
22 สิงหาคม 2567 - 29 สิงหาคม 2567
53,900 บาท
8,800 บาท
53,900 บาท
รับได้
20 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
49,900 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,900 บาท
สถานะ
เต็ม
18 ก.ค. 2567 - 25 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
53,900 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
53,900 บาท
สถานะ
รับได้
25 ก.ค. 2567 - 1 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
53,900 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
53,900 บาท
สถานะ
รับได้
8 ส.ค. 2567 - 15 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
53,900 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
53,900 บาท
สถานะ
รับได้
22 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
53,900 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
53,900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง