กานหนาน “THE ROCK ROAD” 8วัน

58,800 บาท

อารามลาปูเล็ง  ทุ่งหญ้าซางเคอ  ทะเลสาบฮวาหู  เมืองหินจาก่าน่า สถานที่ลับแห่งสุดท้ายในกานหนาน”Rock Road”  อุทยานกวนเอ๋อโก่ว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

อารามลาปูเล็ง  ทุ่งหญ้าซางเคอ  ทะเลสาบฮวาหู  เมืองหินจาก่าน่า

สถานที่ลับแห่งสุดท้ายในกานหนาน”Rock Road”  อุทยานกวนเอ๋อโก่ว

ไม่ลงร้านรัฐบาล สายการบินไทย

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
17 กรกฎาคม 2567 - 24 กรกฎาคม 2567
58,800 บาท
10,800 บาท
58,800 บาท
รับได้
17 ก.ค. 2567 - 24 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
58,800 บาท
พักเดี่ยว
10,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
58,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง