SAKURA KUNMING GUIZHOU 8วัน 7คืน

48,800 บาท

อลังการซากุระหมื่นไร่ อุทยานเจ็ดหลุมใหญ่ ฟานจิ้งซาน น้ำตกหวงกว่อซู่ยามค่ำคืน  หมู่บ้านแม้วซีเจียง  เมืองโบราณเจิ้นหย่วน ไม่ลงร้านรัฐฐาล  นั่งรถไฟความเร็วสูง

รายละเอียดทัวร์จีน

อลังการซากุระหมื่นไร่ อุทยานเจ็ดหลุมใหญ่ ฟานจิ้งซาน

น้ำตกหวงกว่อซู่ยามค่ำคืน  หมู่บ้านแม้วซีเจียง  เมืองโบราณเจิ้นหย่วน

ไม่ลงร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
8 มีนาคม 2567 - 15 มีนาคม 2567
48,800 บาท
7,800 บาท
48,800 บาท
เต็ม
22 มีนาคม 2567 - 29 มีนาคม 2567
48,800 บาท
7,800 บาท
48,800 บาท
เต็ม
26 มีนาคม 2567 - 2 เมษายน 2567
48,800 บาท
7,800 บาท
48,800 บาท
เต็ม
08-03-2024
ผู้ใหญ่
48800
พักเดี่ยว
7800
เด็ก 2-11 ปี
48800
สถานะ
เต็ม
22-03-2024
ผู้ใหญ่
48800
พักเดี่ยว
7800
เด็ก 2-11 ปี
48800
สถานะ
เต็ม
26-03-2024
ผู้ใหญ่
48800
พักเดี่ยว
7800
เด็ก 2-11 ปี
48800
สถานะ
เต็ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง