กุ้ยหยาง ภูเขาฟานจิ้นซาน หมู่บ้านแม้วซีเจียง 8วัน 7คืน

39,900 บาท

ชม อุทยานฟานจิ้นซาน ชม อุทยานเจ็ดหลุมใหญ่ เจ็ดหลุมน้อย ล่องเรือชม หมู่บ้านน้ำโบราณเจิ้นหยวน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

กุ้ยหยางหลากหลายสีสัน มนต์เสน่ห์แห่งกุ้ยหยาง เมืองแห่งป่าไม้ และเมืองตากอากาศ

  • นั่งกระเช้า ชม อุทยานฟานจิ้นซาน 1 ใน 5 พุทธคีรี ของจีน
  • หมู่บ้านซีเจียง “หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • ชม อุทยานเจ็ดหลุมใหญ่ – เจ็ดหลุมน้อย งดงามระดับ AAAAA
  • ล่องเรือชม หมู่บ้านน้ำโบราณเจิ้นหยวน
  • สายการบินไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ ไลน์ (CZ)
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
08 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
38,900
6,800
-
Sold Out
04– 11 เมษายน 2563
38,900
6,800
-
รับได้
11 – 18 เมษายน 2563 (หยุดสงกรานต์)
39,900
7,800
-
รับได้
09 – 16 พฤษภาคม 2563
38,900
6,800
-
รับได้
12 – 19 กันยายน 2563
38,900
6,800
-
รับได้
10 – 17 ตุลาคม 2563
38,900
6,800
-
รับได้
17 – 24 ตุลาคม 2563
38,900
6,800
-
รับได้
07 – 14 พฤศจิกายน 2563
38,900
6,800
-
รับได้
05 – 12 ธันวาคม 2563
38,900
6,800
-
รับได้
26 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2563
38,900
6,800
-
รับได้
08 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ใหญ่
38,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
Sold Out
04– 11 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
38,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
11 – 18 เมษายน 2563 (หยุดสงกรานต์)
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
09 – 16 พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
12 – 19 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
38,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
10 – 17 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
17 – 24 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
07 – 14 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
38,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
05 – 12 ธันวาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
26 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2563
ผู้ใหญ่
38,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง