กุ้ยหยาง ภูเขาฟานจิ้นซาน หมู่บ้านแม้วซีเจียง 8วัน 7คืน

โปรดสอบถาม

ชม อุทยานฟานจิ้นซาน ชม อุทยานเจ็ดหลุมใหญ่ เจ็ดหลุมน้อย ล่องเรือชม หมู่บ้านน้ำโบราณเจิ้นหยวน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

กุ้ยหยางหลากหลายสีสัน มนต์เสน่ห์แห่งกุ้ยหยาง เมืองแห่งป่าไม้ และเมืองตากอากาศ

  • นั่งกระเช้า ชม อุทยานฟานจิ้นซาน 1 ใน 5 พุทธคีรี ของจีน
  • หมู่บ้านซีเจียง “หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • ชม อุทยานเจ็ดหลุมใหญ่ – เจ็ดหลุมน้อย งดงามระดับ AAAAA
  • ล่องเรือชม หมู่บ้านน้ำโบราณเจิ้นหยวน
  • สายการบินไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ ไลน์ (CZ)
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง