กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง 4วัน

18,800บาท

อุทยานเขางวงช้าง ล่องแม่น้ำหลีเจียง ชม เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาเหยียน” สัมผัสวิวสวยกุ้ยหลิน ชม โชว์ DREAM LIKE LI RIVER

กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง 4วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ชม (ถ้ำหลู่ตี้หย่าน) ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave)  ถ้ำขลุ่ยอ้อ หรือรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า “พระราชวังแห่งศิลปะ

อุทยานเขางวงช้าง ชมสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ธรรมชาติ”

ล่องเรือชมทัศนียภาพ แม่น้ำหลีเจียง (ช่วงที่สวยที่สุดของแม่น้ำ)

ชม เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาเหยียน” สัมผัสวิวสวยกุ้ยหลิน

ชม โชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21 ตุลาคม 2566 - 24 ตุลาคม 2566
18,800 บาท
3,800 บาท
18,800 บาท
รับได้
2 ธันวาคม 2566 - 5 ธันวาคม 2566
18,800 บาท
3,800 บาท
18,800 บาท
รับได้
9 ธันวาคม 2566 - 12 ธันวาคม 2566
18,800 บาท
3,800 บาท
18,800 บาท
รับได้
30 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567
19,900 บาท
3,800 บาท
19,900 บาท
รับได้
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
ผู้ใหญ่
18,800 บาท
พักเดี่ยว
3,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
18,800 บาท
สถานะ
รับได้
2 ธ.ค. 2566 - 5 ธ.ค. 2566
ผู้ใหญ่
18,800 บาท
พักเดี่ยว
3,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
18,800 บาท
สถานะ
รับได้
9 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566
ผู้ใหญ่
18,800 บาท
พักเดี่ยว
3,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
18,800 บาท
สถานะ
รับได้
30 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567
ผู้ใหญ่
19,900 บาท
พักเดี่ยว
3,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
19,900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง