กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง 4วัน

18,800บาท

อุทยานเขางวงช้าง ล่องแม่น้ำหลีเจียง ชม เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาเหยียน” สัมผัสวิวสวยกุ้ยหลิน ชม โชว์ DREAM LIKE LI RIVER

รายละเอียดทัวร์จีน

ชม (ถ้ำหลู่ตี้หย่าน) ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave)  ถ้ำขลุ่ยอ้อ หรือรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า “พระราชวังแห่งศิลปะ

อุทยานเขางวงช้าง ชมสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ธรรมชาติ”

ล่องเรือชมทัศนียภาพ แม่น้ำหลีเจียง (ช่วงที่สวยที่สุดของแม่น้ำ)

ชม เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาเหยียน” สัมผัสวิวสวยกุ้ยหลิน

ชม โชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21-10-2023
18,800
3,800
18,800
รับได้
02-12-2023
18,800
3,800
18,800
รับได้
09-12-2023
18,800
3,800
18,800
รับได้
30-12-2023
19,900
3,800
19,900
รับได้
21-10-2023
ผู้ใหญ่
18,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
18,800
สถานะ
รับได้
02-12-2023
ผู้ใหญ่
18,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
18,800
สถานะ
รับได้
09-12-2023
ผู้ใหญ่
18,800
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
18,800
สถานะ
รับได้
30-12-2023
ผู้ใหญ่
19,900
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
19,900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง