ปาหม่า หมู่บ้านอายุวัฒนะ ล่องเรือน้ำตกเต๋อเทียน 5วัน 4คืน

25,800 บาท

หนานหนิง ปาหม่า ถ้ำคริสตัล ล่องเรือถ้ำร้อยนก ชมน้ำตกเต๋อเทียน ระหว่างจีน-เวียดนาม ล่องเรือไม่ไผ่ชมวิวหมิงซื่อ ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

หนานหนิง นครเอก ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกที่อยู่ระหว่างสองประเทศที่ใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย

อากาศบริสุทธิ์ หมู่บ้านคนอายุยืน – อลังการน้ำตกสองประเทศ

ตามรอยซีรีย์จีนชื่อดัง “ตำนานรักเหนือภพ – ฮวาเชียนกู่”

 

 

 

 

 

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง