กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน 5คืน

26900 บาท

ล่องแพไม้ไผ่อวี้หลง พิเศษ ชม 2 โชว์ ม่งว่านเจียหลี หลิวซานเจี่ย พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

IMPRESSION OF GUILIN

>นั่งกระเช้าขึ้นนาขั้นบันไดหลงจี๋ เป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน

>ชมโชว์ DREAM LIKE LI RIVER เป็นการแสดงพิเศษที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรม

>นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาหลูยี่ เดินสะพานกระจกและถ่ายภาพที่จุดชมวิวบนยอดเขา

>ล่องแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำอวี้หลงเหอ เป็นแม่น้ำหนึ่่งที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน

>ชมความงามหมู่บ้านแปะก๊วย

>ชมถ้ำขลุ่ยอ้อ ชมความงามหินงอก หินย้อย และอีกมากมาย

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13 มกราคม 2567 - 18 มกราคม 2567
26,900 บาท
5,800 บาท
26,900 บาท
รับได้
27 มกราคม 2567 - 1 กุมภาพันธ์ 2567
26,900 บาท
5,800 บาท
26,900 บาท
รับได้
9 มีนาคม 2567 - 14 มีนาคม 2567
26,900 บาท
5,800 บาท
26,900 บาท
รับได้
16 มีนาคม 2567 - 21 มีนาคม 2567
26,900 บาท
5,800 บาท
26,900 บาท
รับได้
23 มีนาคม 2567 - 28 มีนาคม 2567
26,900 บาท
5,800 บาท
26,900 บาท
รับได้
30 มีนาคม 2567 - 4 เมษายน 2567
26,900 บาท
5,800 บาท
26,900 บาท
รับได้
6 เมษายน 2567 - 11 เมษายน 2567
27,900 บาท
6,800 บาท
27,900 บาท
รับได้
13 เมษายน 2567 - 18 เมษายน 2567
29,900 บาท
6,800 บาท
29,900 บาท
รับได้
20 เมษายน 2567 - 25 เมษายน 2567
27,900 บาท
6,800 บาท
27,900 บาท
รับได้
27 เมษายน 2567 - 2 พฤษภาคม 2567
27,900 บาท
6,800 บาท
27,900 บาท
รับได้
13-01-2024
ผู้ใหญ่
26,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
26,900
สถานะ
รับได้
27-01-2024
ผู้ใหญ่
26,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
26,900
สถานะ
รับได้
09-03-2024
ผู้ใหญ่
26,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
26,900
สถานะ
รับได้
16-03-2024
ผู้ใหญ่
26,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
26,900
สถานะ
รับได้
23-03-2024
ผู้ใหญ่
26,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
26,900
สถานะ
รับได้
30-03-2024
ผู้ใหญ่
26,900
พักเดี่ยว
5,800
เด็ก 2-11 ปี
26,900
สถานะ
รับได้
06-04-2024
ผู้ใหญ่
27,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
27,900
สถานะ
รับได้
13-04-2024
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
29,900
สถานะ
รับได้
20-04-2024
ผู้ใหญ่
27,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
27,900
สถานะ
รับได้
27-04-2024
ผู้ใหญ่
27,900
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
27,900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง