คังติ้ง มู่เกอโช่ว ตันปา สี่ดรุณี 6วัน

38,800บาท

ธรรมชาติพิสุทธิ์ ทุ่งหญ้าอารยธรรมทิเบต อุทยานมู่เกอโช่ว ทุ่งหญ้าถ่ากง สะพานหลูติ้ง หอเตียวโหลว อุทยานซวงเฉียวโกว-ฉางผิงโกว ไม่ลงร้านรัฐบาล

คังติ้ง มู่เกอโช่ว ตันปา สี่ดรุณี 6วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ธรรมชาติพิสุทธิ์ ทุ่งหญ้าอารยธรรมทิเบต

  • อุทยานซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู่
  • อุทยานมู่เกอโช่ว หรือ ทะเลสาบคนป่า
  •  ทุ่งหญ้าถ่ากง ได้รับการขนานนามว่า ทุ่งหญ้าสวรรค์สร้าง
  • อุทยานสี่ดรุณี ชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา 
  • ชม หอเตียวโหลว ป้อมโบราณของตันปา หอเตียวโหลว มีรูปทรงหลายหลาก

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
18 มิถุนายน 2567 - 23 มิถุนายน 2567
38,800 บาท
5,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
17 กรกฎาคม 2567 - 22 กรกฎาคม 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
24 กรกฎาคม 2567 - 29 กรกฎาคม 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
7 สิงหาคม 2567 - 12 สิงหาคม 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
17 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
18 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้
17 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,900 บาท
สถานะ
รับได้
24 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,900 บาท
สถานะ
รับได้
7 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,900 บาท
สถานะ
รับได้
17 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง