คังติ้ง มู่เกอโช่ว ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี 6วัน5คืน

39,900บาท

ธรรมชาติพิสุทธิ์ ทุ่งหญ้าอารยธรรมทิเบต อุทยานซวงเฉียวโกว อุทยานมู่เกอโช่ว ทุ่งหญ้าถ่ากง อุทยานสี่ดรุณี ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ธรรมชาติพิสุทธิ์ ทุ่งหญ้าอารยธรรมทิเบต

  • อุทยานซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู่
  • อุทยานมู่เกอโช่ว หรือ ทะเลสาบคนป่า
  •  ทุ่งหญ้าถ่ากง ได้รับการขนานนามว่า ทุ่งหญ้าสวรรค์สร้าง
  • อุทยานสี่ดรุณี ชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา 
  • ชม หอเตียวโหลว ป้อมโบราณของตันปา หอเตียวโหลว มีรูปทรงหลายหลาก

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
12 เมษายน 2567 - 17 เมษายน 2567
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
12-04-2024
ผู้ใหญ่
39900
พักเดี่ยว
6800
เด็ก 2-11 ปี
39900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง