คังติ้ง มู่เกอโช่ว ทุ่งดอกสาลี่ สี่ดรุณี 6วัน

โปรดสอบถาม

หุบเขาจินชวน ทุ่งดอกสาลี่ใหญ่ที่สุดในโลก อุทยานซวงเฉียวโกว อุทยานมู่เกอโช่ว ทุ่งหญ้าถ่ากง อุทยานสี่ดรุณี ไม่ลงร้านรัฐบาล

คังติ้ง มู่เกอโช่ว ทุ่งดอกสาลี่ สี่ดรุณี 6วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ธรรมชาติพิสุทธิ์ ทุ่งหญ้าอารยธรรมทิเบต

  • อุทยานซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู่
  • อุทยานมู่เกอโช่ว หรือ ทะเลสาบคนป่า
  •  ทุ่งหญ้าถ่ากง ได้รับการขนานนามว่า ทุ่งหญ้าสวรรค์สร้าง
  • อุทยานสี่ดรุณี ชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา 
  • ชม หอเตียวโหลว ป้อมโบราณของตันปา หอเตียวโหลว มีรูปทรงหลายหลาก
  • ชม“หุบเขาจินชวน”
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21 มีนาคม 2567 - 26 มีนาคม 2567
38,800 บาท
5,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
28 มีนาคม 2567 - 2 เมษายน 2567
38,800 บาท
5,800 บาท
38,800 บาท
เต็ม
21 มี.ค. 2567 - 26 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
38800 บาท
พักเดี่ยว
5800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38800 บาท
สถานะ
รับได้
28 มี.ค. 2567 - 2 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
38800 บาท
พักเดี่ยว
5800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38800 บาท
สถานะ
เต็ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง