AUTUMN KANAS อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน เหอมู่ คานาสือ ขุยถุน 8วัน

72,900 บาท

ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 รอบ  หมู่บ้านเหอมู่ชุน มหัศจรรย์หาดห้าสี เมืองปีศาจอูเอ่อเหอ แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน เหอมู่ คานาสือ ขุยถุน

ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เข้าอุทยานคานาสือสองรอบ หมู่บ้านโบราณเหอมู่

สายการบินไทย และเที่ยวบินภายใน 2 ขา  พักโรงแรม 4-5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
19 ตุลาคม 2567 - 26 ตุลาคม 2567
72,900 บาท
12,800 บาท
72,900 บาท
เต็ม
20 ตุลาคม 2567 - 27 ตุลาคม 2567
72,900 บาท
12,800 บาท
72,900 บาท
เต็ม
19 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
72900 บาท
พักเดี่ยว
12800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
72900 บาท
สถานะ
เต็ม
20 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
72900 บาท
พักเดี่ยว
12800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
72900 บาท
สถานะ
เต็ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง