AUTUMN KANAS อูหลู่มู่ฉี คานาสือ 8 วัน

69,900 บาท

ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 รอบ  หมู่บ้านโบราณเหอมู่ มหัศจรรย์หาดห้าสี  แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ

รายละเอียดทัวร์จีน

อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน เหอมู่ คานาสือ ขุยถุน

ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 รอบ  หมู่บ้านโบราณเหอมู่ ชมมหัศจรรย์ หวูไฉ่ทาน หรือ หาดห้าสี 

ชม แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ

กำหนดการเดินทาง     

14 – 21 กันยายน 2566   

 

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
14-09-2023
69900
11800
69900
รับได้
14-09-2023
ผู้ใหญ่
69900
พักเดี่ยว
11800
เด็ก 2-11 ปี
69900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง