คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 8วัน MU

39,900บาท

เส้นทางสายใบชาต้าหลี่ แชงกรีล่าแห่งเทือกเขาหิมาลัย มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสรถไฟความเร็วสูงของจีน

รายละเอียดทัวร์จีน

เส้นทางสายใบชาต้าหลี่  แชงกรีล่าแห่งเทือกเขาหิมาลัย

มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสรถไฟความเร็วสูงของจีน

 ไม่ลงร้านรัฐบาล

 

กำหนดการเดินทาง 

13 – 20 เมษายน 2566

 

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13 เมษายน 2566 - 20 เมษายน 2566
39,900 บาท
6,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
13 เม.ย. 2566 - 20 เม.ย. 2566
ผู้ใหญ่
39900 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง