คุนหมิง ผานโจว อันซุ่น ปี๋เจี๋ย ไขหลี่ 8วัน

48,800 บาท

ชมความงามของกุหลาบพันปี ตื่นตากับอุทยานซากุระหมื่นไร่ หมู่บ้านแม้วซีเจียง เมืองโบราณชิงหยาน นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล

คุนหมิง ผานโจว อันซุ่น ปี๋เจี๋ย ไขหลี่ 8วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : มีนาคม-เมษายน ของทุกปี

คุนหมิง   ผานโจว   อันซุ่น   ปี๋เจี๋ย   ไขหลี่   8วัน 

  • สัมผัสความงามอุทยานซากุระหมื่นไร่
  • อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่
  • สถานที่ท่องเที่ยว ระดับ 5A อุทยานกุหลาบพันปี
  • เมืองโบราณผิงหยวน เมืองโบราณจือจิน  เมืองน้ำโบราณหลงหลี่
  • ชม หลงทู่ฉุ่ย หรือ มังกรพ่นน้ำ
  • หมู่บ้านแม้วซีเจียง
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
21 มีนาคม 2567 - 28 มีนาคม 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
22 มีนาคม 2567 - 29 มีนาคม 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
26 มีนาคม 2567 - 2 เมษายน 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
27 มีนาคม 2567 - 3 เมษายน 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
31 มีนาคม 2567 - 7 เมษายน 2567
48,800 บาท
8,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
21 มิถุนายน 2567 - 28 มิถุนายน 2567
21 มี.ค. 2567 - 28 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
48,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48,800 บาท
สถานะ
รับได้
22 มี.ค. 2567 - 29 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
48,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48,800 บาท
สถานะ
รับได้
26 มี.ค. 2567 - 2 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
48,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48,800 บาท
สถานะ
รับได้
27 มี.ค. 2567 - 3 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
48,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48,800 บาท
สถานะ
รับได้
31 มี.ค. 2567 - 7 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
48,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48,800 บาท
สถานะ
รับได้
21 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง