ทัวร์คุนหมิง เถิงชง อุทยานภูเขาไฟ รุ่ยลี่ หมั่งซื่อ 5วัน 4คืน

29,900 บาท

เมืองเถิงชง ประตูสู่พม่าเชื่อมเอเชียใต้  สะพานแขวนหลงเจียงที่ยาวที่สุดในเอเชีย ทัวร์ VIP บินภายใน ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

พิเศษ !พัก 5 ดาว   ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง   บินภายในเดินทางสบาย

กำหนดการเดินทาง

2-6 พฤศจิกายน 2561

16-20 พฤศจิกายน 2561

23-27 พฤศจิกายน 2561

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง