GORGEOUS YUNNAN 8วัน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

53,800 บาท

ทะเลสาบเอ๋อไห่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ไป่สุ่ยเหอ มรดกโลกลี่เจียง ช่องแคบเสือกระโจน  วัดซงจ้านหลิน   ปี้ถ่าไห่ พัก 5 ดาว   นั่งรถไฟความเร็วสูง

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน ทะเลสาบเอ๋อไห่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ไป่สุ่ยเหอ มรดกโลกลี่เจียง

ช่องแคบเสือกระโจน  วัดซงจ้านหลิน   ปี้ถ่าไห่

พักโรงแรม 5 ดาว     นั่งรถไฟความเร็วสูง

กำหนดการเดินทาง          

17 – 24 กันยายน 2566 

22 – 29 ตุลาคม 2566

10 – 17 ธันวามคม  / 31 ธันวาคม 66 – 7 มกราคม 67

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
17-09-2023
53800
13800
53800
รับได้
22-10-2023
55800
14800
55800
รับได้
10-12-2023
55800
14800
55800
รับได้
31-12-2023
58800
15800
58800
รับได้
17-09-2023
ผู้ใหญ่
53800
พักเดี่ยว
13800
เด็ก 2-11 ปี
53800
สถานะ
รับได้
22-10-2023
ผู้ใหญ่
55800
พักเดี่ยว
14800
เด็ก 2-11 ปี
55800
สถานะ
รับได้
10-12-2023
ผู้ใหญ่
55800
พักเดี่ยว
14800
เด็ก 2-11 ปี
55800
สถานะ
รับได้
31-12-2023
ผู้ใหญ่
58800
พักเดี่ยว
15800
เด็ก 2-11 ปี
58800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง