GORGEOUS YUNNAN 8วัน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

53,800 บาท

ทะเลสาบเอ๋อไห่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ไป่สุ่ยเหอ มรดกโลกลี่เจียง ช่องแคบเสือกระโจน  วัดซงจ้านหลิน   ปี้ถ่าไห่ พัก 5 ดาว   นั่งรถไฟความเร็วสูง

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน ทะเลสาบเอ๋อไห่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ไป่สุ่ยเหอ มรดกโลกลี่เจียง

ช่องแคบเสือกระโจน  วัดซงจ้านหลิน   ปี้ถ่าไห่

พักโรงแรม 5 ดาว     นั่งรถไฟความเร็วสูง

กำหนดการเดินทาง          

17 – 24 กันยายน 2566 

22 – 29 ตุลาคม 2566

10 – 17 ธันวามคม  / 31 ธันวาคม 66 – 7 มกราคม 67

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
17 กันยายน 2566 - 24 กันยายน 2566
53,800 บาท
13,800 บาท
53,800 บาท
รับได้
22 ตุลาคม 2566 - 29 ตุลาคม 2566
55,800 บาท
14,800 บาท
55,800 บาท
รับได้
10 ธันวาคม 2566 - 17 ธันวาคม 2566
55,800 บาท
14,800 บาท
55,800 บาท
รับได้
31 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567
58,800 บาท
15,800 บาท
58,800 บาท
รับได้
17 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
ผู้ใหญ่
53800 บาท
พักเดี่ยว
13800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
53800 บาท
สถานะ
รับได้
22 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566
ผู้ใหญ่
55800 บาท
พักเดี่ยว
14800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
55800 บาท
สถานะ
รับได้
10 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566
ผู้ใหญ่
55800 บาท
พักเดี่ยว
14800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
55800 บาท
สถานะ
รับได้
31 ธ.ค. 2566 - 7 ม.ค. 2567
ผู้ใหญ่
58800 บาท
พักเดี่ยว
15800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
58800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง