กุ้ยหยาง กุหลาบพันปี หมู่บ้านแม้วซีเจียง 6วัน5คืน

33,800 บาท

ชมอุทยานกุหลาบพันปี หมู่บ้านซีเจียง ชม อุทยานเจ็ดหลุมใหญ่เจ็ดหลุมน้อย เมืองโบราณชิงหยาน แช่น้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

“กุ้ยหยางหลากหลายสีสัน มนต์เสน่ห์แห่งกุ้ยหยาง เมืองแห่งป่าไม้ และเมืองตากอากาศ”

  • ชมอุทยานกุหลาบพันปี  บานสะพรั่งทั้งภู
  • หมู่บ้านซีเจียง “หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • ชม อุทยานเจ็ดหลุมใหญ่ – เจ็ดหลุมน้อย  งดงามระดับ AAAAA
  • สัมผัสบรรยากาศเมืองตากอากาศ
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • พักโรงแรม 5 ดาว
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
9 - 14 เมษายน 2563
33,800
6,800
-
รับได้
23 – 28 เมษายน 2563
33,800
6,800
-
รับได้
9 - 14 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
33,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
23 – 28 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่
33,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง