ทัวร์กุ้ยหยาง ซากุระหมื่นไร่ หมู่บ้านแม้วซีเจียง 6วัน5คืน

33,800 บาท

ชม อุทยานซากุระหมื่นไร่ หมู่บ้านซีเจียง ชมอุทยานเจ็ดหลุมใหญ่เจ็ดหลุมน้อย ชมเมืองโบราณชิงหยาน ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

“กุ้ยหยางหลากหลายสีสัน มนต์เสน่ห์แห่งกุ้ยหยาง เมืองแห่งป่าไม้ และเมืองตากอากาศ”

  • ชม อุทยานซากุระหมื่นไร่  1 ปีมีครั้ง
  • หมู่บ้านซีเจียง “หมู่บ้านแม้วพันครอบครัว” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • ชม อุทยานเจ็ดหลุมใหญ่ – เจ็ดหลุมน้อย  งดงามระดับ AAAAA
  • ชมเมืองโบราณชิงหยาน
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
  • สายการบินไทย TG
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
12 – 17 มีนาคม 2563
33,800
6,800
-
รับได้
14 – 19 มีนาคม 2563
33,800
6,800
-
รับได้
12 – 17 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
33,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
14 – 19 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่
33,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง