SPRING YUNNAN GUIZHOU ทุ่งดอกมัสตาร์ด 7 วัน6คืน

39,900 บาท

เที่ยวทุ่งดอกมัสตาร์ดสีเหลืองอร่าม อลังการตานาขั้นบันไดลายเปลืองหอย ตื่นตากับซากุระนานาชนิดบานสะพรั่ง อุทยานทะเลสาบไทปิงหู นาขั้นบันไดหยวนหยาง ไม่ลงร้านรัฐบาล

SPRING YUNNAN GUIZHOU ทุ่งดอกมัสตาร์ด 7 วัน6คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน BEAUTIFUL YUNNAN GUIZHOU คุนหมิง โหลวผิง ซิงยี่ หยวนหยาง 6วัน 5คืน

  • ชมภูเขาไก่ทอง สัมผัสกับธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาที่อุดมไปด้วยเหล่าดอกไม้นานาพันธ์ ในบรรยากาศของชนบทอันแสนสดชื่น
  • ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด สีเหลือง ทัศนียภาพของทุ่งมัสตาร์ดกว้างใหญ่ตระกานตา
  • เพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (จุดชมวิวแห่งชาติ AAAA)
  • ชมความงามของภูเขาหมื่นยอด ว่านฟงหลิน ภาพพาโนรามาอันมโหฬารและยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปกรวย
  • อุทยานน้ำตกเก้ามังกร ธรณีวิทยาอันโดดเด่นที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นเวลายาวนาน
  • อุทยานทะเลสาบไทปิงหู สถานที่แห่งความสุขในมณฑลยูนนาน
  • ชมวิวนาขั้นบันไดเหมิ่นผิง ครอบคลุมพื้นที่กว่าสามพันไร่
  • ชม ซากุระเบ่งบานในสวนสาธารณะหยวนทงซาน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
26 กุมภาพันธ์ 2567 - 3 มีนาคม 2567
39,900 บาท
7,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
3 มีนาคม 2567 - 9 มีนาคม 2567
39,900 บาท
7,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
10 มีนาคม 2567 - 16 มีนาคม 2567
39,900 บาท
7,800 บาท
39,900 บาท
รับได้
26 ก.พ. 2567 - 3 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,900 บาท
สถานะ
รับได้
3 มี.ค. 2567 - 9 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,900 บาท
สถานะ
รับได้
10 มี.ค. 2567 - 16 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง