YUNNAN GUIZHOU คุนหมิง โหลวผิง ซิงยี่ 6วัน 5คืน

34,800 บาท

เที่ยวทุ่งดอกมัสตาร์ดสีเหลืองอร่าม อลังการตานาขั้นบันไดลายเปลืองหอย ตื่นตากับซากุระนานาชนิดบานสะพรั่ง

YUNNAN GUIZHOU คุนหมิง โหลวผิง ซิงยี่ 6วัน 5คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

BEAUTIFUL YUNNAN GUIZHOU คุนหมิง โหลวผิง ซิงยี่ 6วัน 5คืน

  • ชมภูเขาไก่ทอง สัมผัสกับธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาที่อุดมไปด้วยเหล่าดอกไม้นานาพันธ์ ในบรรยากาศของชนบทอันแสนสดชื่น
  • ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด สีเหลือง ทัศนียภาพของทุ่งมัสตาร์ดกว้างใหญ่ตระกานตา
  • เพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (จุดชมวิวแห่งชาติ AAAA)
  • ชมความงามของภูเขาหมื่นยอด ว่านฟงหลิน ภาพพาโนรามาอันมโหฬารและยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปกรวย
  • อุทยานน้ำตกเก้ามังกร ธรณีวิทยาอันโดดเด่นที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นเวลายาวนาน
  • อุทยานทะเลสาบไทปิงหู สถานที่แห่งความสุขในมณฑลยูนนาน
  • เที่ยว อุทยานน้ำตกคุนหมิง สวนสาธารณะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมือง
  • ชมดอกซากุระที่บานสะพรั่งของสวนสาธารณะหยวนทงซาน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
18 กุมภาพันธ์ 2567 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
23 กุมภาพันธ์ 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
29 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
1 มีนาคม 2567 - 6 มีนาคม 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
3 มีนาคม 2567 - 8 มีนาคม 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
8 มีนาคม 2567 - 13 มีนาคม 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
10 มีนาคม 2567 - 15 มีนาคม 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
15 มีนาคม 2567 - 20 มีนาคม 2567
34,800 บาท
6,800 บาท
34,800 บาท
รับได้
18 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
ผู้ใหญ่
34,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
34,800 บาท
สถานะ
รับได้
23 ก.พ. 2567 - 28 ก.พ. 2567
ผู้ใหญ่
34,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
34,800 บาท
สถานะ
รับได้
29 ก.พ. 2567 - 5 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
34,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
34,800 บาท
สถานะ
รับได้
1 มี.ค. 2567 - 6 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
34,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
34,800 บาท
สถานะ
รับได้
3 มี.ค. 2567 - 8 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
34,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
34,800 บาท
สถานะ
รับได้
8 มี.ค. 2567 - 13 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
34,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
34,800 บาท
สถานะ
รับได้
10 มี.ค. 2567 - 15 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
34,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
34,800 บาท
สถานะ
รับได้
15 มี.ค. 2567 - 20 มี.ค. 2567
ผู้ใหญ่
34,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
34,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง