YUNNAN GUIZHOU คุนหมิง โหลวผิง ซิงยี่ 6วัน 5คืน

34,800 บาท

เที่ยวทุ่งดอกมัสตาร์ดสีเหลืองอร่าม อลังการตานาขั้นบันไดลายเปลืองหอย ตื่นตากับซากุระนานาชนิดบานสะพรั่ง

รายละเอียดทัวร์จีน

BEAUTIFUL YUNNAN GUIZHOU คุนหมิง โหลวผิง ซิงยี่ 6วัน 5คืน

  • ชมภูเขาไก่ทอง สัมผัสกับธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาที่อุดมไปด้วยเหล่าดอกไม้นานาพันธ์ ในบรรยากาศของชนบทอันแสนสดชื่น
  • ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด สีเหลือง ทัศนียภาพของทุ่งมัสตาร์ดกว้างใหญ่ตระกานตา
  • เพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (จุดชมวิวแห่งชาติ AAAA)
  • ชมความงามของภูเขาหมื่นยอด ว่านฟงหลิน ภาพพาโนรามาอันมโหฬารและยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปกรวย
  • อุทยานน้ำตกเก้ามังกร ธรณีวิทยาอันโดดเด่นที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นเวลายาวนาน
  • อุทยานทะเลสาบไทปิงหู สถานที่แห่งความสุขในมณฑลยูนนาน
  • เที่ยว อุทยานน้ำตกคุนหมิง สวนสาธารณะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมือง
  • ชมดอกซากุระที่บานสะพรั่งของสวนสาธารณะหยวนทงซาน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
18-02-2024
34,800
6,800
34,800
รับได้
23-02-2024
34,800
6,800
34,800
รับได้
01-03-2024
34,800
6,800
34,800
รับได้
03-03-2024
34,800
6,800
34,800
รับได้
08-03-2024
34,800
6,800
34,800
รับได้
10-03-2024
34,800
6,800
34,800
รับได้
15-03-2024
34,800
6,800
34,800
รับได้
18-02-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
23-02-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
01-03-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
03-03-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
08-03-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
10-03-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้
15-03-2024
ผู้ใหญ่
34,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
34,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง