คุนหมิง โหลวผิง ซิ่งยี่ ทุ่งดอกมัสตาร์ด 5วัน4คืน

ลดพิเศษ!! 3,000 บาท

เที่ยวทุ่งดอกมัสตาร์ดสีเหลืองอร่าม ชมน้ำหวงกว่อซู่ที่ใหญ่อันดับ 3 ของโลก ตื่นตากับถ้ำวังมังกร นั่งรถไฟความเร็วสูง

รายละเอียดทัวร์จีน

ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด กว้างสุดสายตา 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น ชมน้ำตกเก้ามังกร เกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติ อลังการกว่า 10 ชั้น ชมน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ สถานที่เที่ยวยอดนิยม ที่ใช้เวลากัดเซาะกว่าล้านๆปี บินสบายโดยสายการบินไทย กำหนดเดินทาง 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 / 4 – 8 มีนาคม 2563

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง