LUXURY จางเจียเจี้ย ฝูหยงเจิ้น เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน

35,800 บาท

บินตรงจางเจียเจี้ย พักโรงแรมระดับ 4 5ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล ชมเมืองโบราณฝูหยงเจิ้น เมืองมรดกโลกเฟิ่งหวง ป่าหินแดง เขาอวตารจางเจียเจี้ย นั่งรถไฟความเร็วสูง

รายละเอียดทัวร์จีน

ชมสุดยอดสองเมืองโบราณ เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น มรดกโลกเฟิ่งหวง

  • เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น เป็นเมืองเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2000ปี
  • ชมแสงสีอันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่งหวง
  • ชมป่าหินแดง เป็นจุดชมวิวป่าหินคาร์บอเนตสีแดงเพียงแห่งเดียวในโลกที่เกิดขึ้นในยุคCambrian
  • ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ
  • ชมสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เป็นสะพานข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจางเจียเจี้ย
  • ชม โชว์จินตลีลา ชุดนางพญาจิ้งจอกขาว
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
12 เมษายน 2567 - 17 เมษายน 2567
38,800 บาท
8,800 บาท
38,800 บาท
เต็ม
24 เมษายน 2567 - 29 เมษายน 2567
35,800 บาท
6,800 บาท
35,800 บาท
เต็ม
30 เมษายน 2567 - 5 พฤษภาคม 2567
35,800 บาท
6,800 บาท
35,800 บาท
รับได้
29 พฤษภาคม 2567 - 3 มิถุนายน 2567
35,800 บาท
6,800 บาท
35,800 บาท
รับได้
31 พฤษภาคม 2567 - 5 มิถุนายน 2567
35,800 บาท
6,800 บาท
35,800 บาท
รับได้
14 มิถุนายน 2567 - 19 มิถุนายน 2567
35,800 บาท
6,800 บาท
35,800 บาท
รับได้
12-04-2024
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
8,800
เด็ก 2-11 ปี
38,800
สถานะ
เต็ม
24-04-2024
ผู้ใหญ่
35,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
35,800
สถานะ
เต็ม
30-04-2024
ผู้ใหญ่
35,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
35,800
สถานะ
รับได้
29-05-2024
ผู้ใหญ่
35,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
35,800
สถานะ
รับได้
31-05-2024
ผู้ใหญ่
35,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
35,800
สถานะ
รับได้
14-06-2024
ผู้ใหญ่
35,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
35,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง