SNOW SICHUAN จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน

39,800 บาท

อุทยานหวงหลง อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว   อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ นั่งกระเช้ากอนโดล่า พิเศษ ! ไม่ลงร้านรัฐบาล พักโรงแรม 4-5 ดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

SNOW SICHUAN จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน

  • ชมเมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน
  • ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกวเต็มวัน
  • อุทยานแห่งชาติหวงหลงหรือมังกรเหลือง
  • อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ นั่งกระเช้ากอนโดล่า 
  • ชมวังแพะเขียว 
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
28-12-2023
39,800
6,800
39,800
รับได้
09-01-2024
37,800
6,800
37,800
รับได้
18-01-2024
37,800
6,800
37,800
รับได้
25-01-2024
37,800
6,800
37,800
รับได้
28-12-2023
ผู้ใหญ่
39,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
39,800
สถานะ
รับได้
09-01-2024
ผู้ใหญ่
37,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
37,800
สถานะ
รับได้
18-01-2024
ผู้ใหญ่
37,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
37,800
สถานะ
รับได้
25-01-2024
ผู้ใหญ่
37,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
37,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง