SNOW SICHUAN จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน

39,800 บาท

อุทยานหวงหลง อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว   อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ นั่งกระเช้ากอนโดล่า พิเศษ ! ไม่ลงร้านรัฐบาล พักโรงแรม 4-5 ดาว

รายละเอียดทัวร์จีน

SNOW SICHUAN จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน

  • ชมเมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน
  • ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกวเต็มวัน
  • อุทยานแห่งชาติหวงหลงหรือมังกรเหลือง
  • อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ นั่งกระเช้ากอนโดล่า 
  • ชมวังแพะเขียว 
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
28 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567
39,800 บาท
6,800 บาท
39,800 บาท
รับได้
9 มกราคม 2567 - 14 มกราคม 2567
37,800 บาท
6,800 บาท
37,800 บาท
รับได้
18 มกราคม 2567 - 23 มกราคม 2567
37,800 บาท
6,800 บาท
37,800 บาท
รับได้
25 มกราคม 2567 - 30 มกราคม 2567
37,800 บาท
6,800 บาท
37,800 บาท
รับได้
28 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567
ผู้ใหญ่
39,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,800 บาท
สถานะ
รับได้
9 ม.ค. 2567 - 14 ม.ค. 2567
ผู้ใหญ่
37,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
37,800 บาท
สถานะ
รับได้
18 ม.ค. 2567 - 23 ม.ค. 2567
ผู้ใหญ่
37,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
37,800 บาท
สถานะ
รับได้
25 ม.ค. 2567 - 30 ม.ค. 2567
ผู้ใหญ่
37,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
37,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง