SPRING JIUZHAIGOU HUANGLONG 6วัน 5คืน

39,900 บาท

VIP GROUP พัก5ดาว สายการบินไทย นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล เข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2วัน พิเศษชม 2โชว์ โชว์ทิเบตและโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

SPRING JIUZHAIGOU HUANGLONG 6วัน 5คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

SPRING JIUZHAIGOU HUANGLONG 6วัน 5คืน

VIP GROUP พัก5ดาว  สายการบินไทย  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ไม่ลงร้านรัฐบาล

เข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2วัน   พิเศษชม 2โชว์ โชว์ทิเบตและโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

  • ชมเมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน
  • ชม วัดเป้าเอิน
  • ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกวเต็มวัน
  • อุทยานแห่งชาติหวงหลงหรือมังกรเหลือง
  • แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี  ถนนควานจ่าย หรือ ซอยแคบ-กว้าง 
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
11 เมษายน 2567 - 16 เมษายน 2567
39,900 บาท
7,800 บาท
39,900 บาท
เต็ม
12 เมษายน 2567 - 17 เมษายน 2567
39,900 บาท
7,800 บาท
39,900 บาท
เต็ม
11 เม.ย. 2567 - 16 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,900 บาท
สถานะ
เต็ม
12 เม.ย. 2567 - 17 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,900 บาท
พักเดี่ยว
7,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,900 บาท
สถานะ
เต็ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง