AUTUMN JIUZHAIGOU ERMEISHAN 8วัน

55,900 บาท

VIP GROUP พัก5ดาว สายการบินไทย นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล เข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2วันรวมรถเหมา พิเศษชม 2โชว์ โชว์ทิเบตและโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

รายละเอียดทัวร์จีน

ใบไม้เปลี่ยนสี VIP GROUP พัก5ดาว  สายการบินไทย  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ไม่ลงร้านรัฐบาล

เข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2วันรวมรถเหมา  พิเศษชม 2โชว์ โชว์ทิเบตและโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

  • ชม วัดเป้าเอิน เป็นวัดที่สวยงามด้วยศิลปะอันวิจิตร 
  • นั่งกระเช้าขึ้น หุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่อุทยานแห่งชาติ หวงหลง
  • อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวงดงามดุจสวรรค์บนดิน
  • ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน
  • กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอด เขาจินติ่ง 
  • ชม ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า
  • วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง้อไบ๊
  • ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินชุนซี
  • เมืองโบราณซงพาน
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
12 ตุลาคม 2567 - 19 ตุลาคม 2567
58,800 บาท
10,800 บาท
58,800 บาท
รับได้
13 ตุลาคม 2567 - 20 ตุลาคม 2567
58,800 บาท
10,800 บาท
58,800 บาท
รับได้
19 ตุลาคม 2567 - 26 ตุลาคม 2567
58,800 บาท
10,800 บาท
58,800 บาท
รับได้
20 ตุลาคม 2567 - 27 ตุลาคม 2567
58,800 บาท
10,800 บาท
58,800 บาท
รับได้
26 ตุลาคม 2567 - 2 พฤศจิกายน 2567
58,800 บาท
10,800 บาท
58,800 บาท
รับได้
27 ตุลาคม 2567 - 3 พฤศจิกายน 2567
58,800 บาท
10,800 บาท
58,800 บาท
รับได้
2 พฤศจิกายน 2567 - 9 พฤศจิกายน 2567
55,900 บาท
8,800 บาท
55,900 บาท
รับได้
12-10-2024
ผู้ใหญ่
58800
พักเดี่ยว
10,800
เด็ก 2-11 ปี
58800
สถานะ
รับได้
13-10-2024
ผู้ใหญ่
58800
พักเดี่ยว
10,800
เด็ก 2-11 ปี
58800
สถานะ
รับได้
19-10-2024
ผู้ใหญ่
58800
พักเดี่ยว
10,800
เด็ก 2-11 ปี
58800
สถานะ
รับได้
20-10-2024
ผู้ใหญ่
58800
พักเดี่ยว
10,800
เด็ก 2-11 ปี
58800
สถานะ
รับได้
26-10-2024
ผู้ใหญ่
58800
พักเดี่ยว
10,800
เด็ก 2-11 ปี
58800
สถานะ
รับได้
27-10-2024
ผู้ใหญ่
58800
พักเดี่ยว
10,800
เด็ก 2-11 ปี
58800
สถานะ
รับได้
02-11-2024
ผู้ใหญ่
55900
พักเดี่ยว
8,800
เด็ก 2-11 ปี
55900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง