AUTUMN JIUZHAIGOU HUANGLONG 6วัน

49,800 บาท

VIP GROUP พัก5ดาว สายการบินไทย นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล เข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2วัน รวมรถเหมา พิเศษชม 2โชว์ โชว์ทิเบตและโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

รายละเอียดทัวร์จีน

AUTUMN JIUZHAIGOU HUANGLONG 6วัน

VIP GROUP พัก5ดาว  สายการบินไทย  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ไม่ลงร้านรัฐบาล

เข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2วัน รวมรถเหมา  พิเศษชม 2โชว์ โชว์ทิเบตและโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

  • ชม วัดเป้าเอิน
  • อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ชมน้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบสองมังกร ชม ทะเลสาบ 5 สี
  • อุทยานแห่งชาติหวงหลงหรือมังกรเหลือง
  • เมืองโบราณซงพาน
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง
  • ถนนโบราณจินหลี

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
12 ตุลาคม 2567 - 17 ตุลาคม 2567
49,800 บาท
8,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
18 ตุลาคม 2567 - 23 ตุลาคม 2567
49,800 บาท
8,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
19 ตุลาคม 2567 - 24 ตุลาคม 2567
49,800 บาท
8,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
22 ตุลาคม 2567 - 27 ตุลาคม 2567
49,800 บาท
8,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
23 ตุลาคม 2567 - 28 ตุลาคม 2567
49,800 บาท
8,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
26 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567
49,800 บาท
8,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
29 ตุลาคม 2567 - 3 พฤศจิกายน 2567
49,800 บาท
8,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
31 ตุลาคม 2567 - 5 พฤศจิกายน 2567
49,800 บาท
8,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
2 พฤศจิกายน 2567 - 7 พฤศจิกายน 2567
47,900 บาท
7,800 บาท
47,900 บาท
รับได้
12-10-2024
ผู้ใหญ่
49800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
49800
สถานะ
รับได้
18-10-2024
ผู้ใหญ่
49800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
49800
สถานะ
รับได้
19-10-2024
ผู้ใหญ่
49800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
49800
สถานะ
รับได้
22-10-2024
ผู้ใหญ่
49800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
49800
สถานะ
รับได้
23-10-2024
ผู้ใหญ่
49800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
49800
สถานะ
รับได้
26-10-2024
ผู้ใหญ่
49800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
49800
สถานะ
รับได้
29-10-2024
ผู้ใหญ่
49800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
49800
สถานะ
รับได้
31-10-2024
ผู้ใหญ่
49800
พักเดี่ยว
8800
เด็ก 2-11 ปี
49800
สถานะ
รับได้
02-11-2024
ผู้ใหญ่
47900
พักเดี่ยว
7800
เด็ก 2-11 ปี
47900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง