AUTUMN JIUZHAIGOU 6วัน 5คืน บินTG

48,800บาท

นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชม ทะเลสาบต๋ากู่ ชม อุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมมรดก โลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว เต็มวัน ( รวมรถเหมาในอุทยาน )

รายละเอียดทัวร์จีน

AUTUMN JIUZHAIGOU 6วัน 5คืน

ภูเขาหิมะต๋ากู่ปิงชวน   อุทยานหวงหลง  

อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เศษ ! รวมรถเหมาในอุทยาน  พักโรงแรม 4-5 ดาว

กำหนดการเดินทาง 

26 – 31 ตุลาคม  2566

2 – 7 พฤศจิกายน 2566

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
26-10-2023
49800
7800
49800
รับได้
2-11-2023
48800
6800
48800
รับได้
26-10-2023
ผู้ใหญ่
49800
พักเดี่ยว
7800
เด็ก 2-11 ปี
49800
สถานะ
รับได้
2-11-2023
ผู้ใหญ่
48800
พักเดี่ยว
6800
เด็ก 2-11 ปี
48800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง