AUTUMN JIUZHAIGOU HUANGLONG 6วัน

47,800 บาท

VIP GROUP พัก5ดาว สายการบินไทย นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล เข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2วัน รวมรถเหมา พิเศษชม 2โชว์ โชว์ทิเบตและโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน TG

รายละเอียดทัวร์จีน

AUTUMN JIUZHAIGOU HUANGLONG 6วัน

VIP GROUP พัก5ดาว  สายการบินไทย  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ไม่ลงร้านรัฐบาล

เข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2วัน รวมรถเหมา  พิเศษชม 2โชว์ โชว์ทิเบตและโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

  • ชม วัดเป้าเอิน
  • อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ชมน้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบสองมังกร ชม ทะเลสาบ 5 สี
  • อุทยานแห่งชาติหวงหลงหรือมังกรเหลือง
  • เมืองโบราณซงพาน
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง
  • ถนนโบราณจินหลี

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
16 ตุลาคม 2567 - 21 ตุลาคม 2567
49,800 บาท
8,800 บาท
49,800 บาท
เต็ม
18 ตุลาคม 2567 - 23 ตุลาคม 2567
49,800 บาท
8,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
22 ตุลาคม 2567 - 27 ตุลาคม 2567
49,800 บาท
8,800 บาท
49,800 บาท
เต็ม
29 ตุลาคม 2567 - 3 พฤศจิกายน 2567
49,800 บาท
8,800 บาท
49,800 บาท
รับได้
5 พฤศจิกายน 2567 - 10 พฤศจิกายน 2567
47,900 บาท
7,800 บาท
47,900 บาท
เต็ม
16 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
49800 บาท
พักเดี่ยว
8800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49800 บาท
สถานะ
เต็ม
18 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
49800 บาท
พักเดี่ยว
8800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49800 บาท
สถานะ
รับได้
22 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
49800 บาท
พักเดี่ยว
8800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49800 บาท
สถานะ
เต็ม
29 ต.ค. 2567 - 3 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
49800 บาท
พักเดี่ยว
8800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49800 บาท
สถานะ
รับได้
5 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
47900 บาท
พักเดี่ยว
7800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
47900 บาท
สถานะ
เต็ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง