ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อี๋ชาง เซี่ยงไฮ้ 6วัน5คืน

39,800.-บาท

อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า ล่องเรือชมเขื่อนเก๋อโจวป้า ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า นั่งรถไฟความเร็วสูง คณะ VIP พักโรงแรม 5 ดาว และ อาหารดี

รายละเอียดทัวร์จีน

เดินทาง   วันที่ 28  มีนาคม  – 2 เมษายน 2562
คณะ VIP พักโรงแรม 5 ดาว และ อาหารดี
เขาหินแกะสลักเป่าติ่งซาน
ชมสุดยอดอุทยานแห่งชาติที่ได้รับมรดกโลกล่าสุดของจีน อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า ภูผาที่น่าอัศจรรย์
ล่องเรือชมเขื่อนเก๋อโจวป้า
ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง