ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง หยางโจว เซี่ยงไฮ้ 10วัน

59,900 บาท

ล่องเรือสำราญ New Century Sky ระดับ 5 ดาว เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ เมืองเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก ”

ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง หยางโจว เซี่ยงไฮ้ 10วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

กำหนดการเดินทาง  20 –29พฤศจิกายน 2561

ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง หยางโจว เซี่ยงไฮ้ 10วัน ล่องเรือสำราญ New Century Sky ระดับ 5 ดาว

  • ผ่านช่องแคบฉวีถังเสีย  มีความยาวสั้นที่สุดยาวเพียง 8 กิโลเมตรเท่านั้น
  • ผ่านช่องแคบอูเสีย (WUXIA GORGE) ซึ่งมีความยาว 44 กิโลเมตร เป็นช่องแคบที่สวยที่สุด
  • เรือแล่นเข้าสู่ ช่องแคบ  ซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่ยาวที่สุด
  • เขื่อนซานเสียต้าป้า  โครงการเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน
  • ชมกำแพงเมืองโบราณจิงโจว
  • เมืองเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก ”   
  • ตลาด เฉิงหวังเมี่ยว  
  • ชม หาดไว่ทาน ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
  • เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง