ฉางไป๋ซาน เสิ่นหยาง มหัศจรรย์หญ้าแดง 8วัน

49,900 บาท

รายการพิเศษ 1 ปีมีครั้ง ลิ้มรสเมนูปูขน–อาหารท้องถิ่นวัฒนธรรมเกาหลี มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง พระราชวังปูยี อุทยานฉางไป๋ซาน ว่านต๋าทาว์น อาณาจักรโคกูรยอโบราณ สุสานนายพลจี๋อัน กวานเหมินซาน ถ้ำน้ำเปิ่นซี ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ฉางชุน ฉางไป๋ซาน จี๋อัน เปิ่นซี เสิ่นหยาง

รายการพิเศษ 1 ปีมีครั้ง  ลิ้มรสเมนูปูขน–อาหารท้องถิ่นวัฒนธรรมเกาหลี

  • มหัศจรรย์หาดหญ้าแดง
  • อุทยานฉางไป๋ซาน
  • ว่านต๋าทาว์น
  • อาณาจักรโคกูรยอโบราณ
  • สุสานนายพลจี๋อัน
  • กวานเหมินซาน
  • ถ้ำน้ำเปิ่นซี
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
15 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567
49,900 บาท
8,800 บาท
49,900 บาท
รับได้
16 กันยายน 2567 - 23 กันยายน 2567
49,900 บาท
8,800 บาท
49,900 บาท
รับได้
15 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
49,900 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,900 บาท
สถานะ
รับได้
16 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
49,900 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
49,900 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง