ฉางชุน ฉางไป๋ซาน ตานตง เสิ่นหยาง มหัศจรรย์หญ้าแดง 8วัน

48,800 บาท

รายการพิเศษ 1 ปีมีครั้ง ลิ้มรสเมนูปูขน –อาหารท้องถิ่นวัฒนธรรมเกาหลี อุทยานฉางไป๋ซาน มหัศจรรย์หญ้าแดง ชายแดน3ประเทศจีน-รัสเซีย-เกาหลีเหนือ

รายละเอียดทัวร์จีน

อุทยานฉางไป๋ซาน มหัศจรรย์หญ้าแดง ชายแดน3ประเทศจีน-รัสเซีย-เกาหลีเหนือ

ชม ภูเขากวานเหมินซาน ได้ รับการขนานนามว่าภูเขาหวงซานแห่งภาค ตะวัน ออกเฉียงเหนือ

รายการพิเศษ 1 ปีมีครั้ง  ลิ้มรสเมนูปูขน –อาหารท้องถิ่นวัฒนธรรมเกาหลี

กำหนดการเดินทาง         

13 – 20 กันยายน 2566

16 – 23 กันยายน 2566

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13-09-2023
48800
7800
48800
รับได้
16-09-2023
48800
7800
48800
รับได้
13-09-2023
ผู้ใหญ่
48800
พักเดี่ยว
7800
เด็ก 2-11 ปี
48800
สถานะ
รับได้
16-09-2023
ผู้ใหญ่
48800
พักเดี่ยว
7800
เด็ก 2-11 ปี
48800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง