จี๋หลิน เหลียวหนิง ฉางไป๋ซาน ตานตง เสิ่นหยาง 8วัน

48,800 บาท

รายการพิเศษ 1 ปีมีครั้ง ลิ้มรสเมนูปูขน –อาหารท้องถิ่นวัฒนธรรมเกาหลี อุทยานฉางไป๋ซาน มหัศจรรย์หญ้าแดง ชายแดน3ประเทศจีน-รัสเซีย-เกาหลีเหนือ

รายละเอียดทัวร์จีน

ภูเขาฉางไป๋ซาน มหัศจรรย์หญ้าแดง กวานเหมินซาน

ชายแดน3ประเทศจีน-รัสเซีย-เกาหลีเหนือ พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง

รายการพิเศษ 1 ปีมีครั้ง  ลิ้มรสเมนูปูขน –อาหารท้องถิ่นวัฒนธรรมเกาหลี

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
15 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567
48,800 บาท
7,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
27 กันยายน 2567 - 4 ตุลาคม 2567
48,800 บาท
7,800 บาท
48,800 บาท
รับได้
15 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
48800 บาท
พักเดี่ยว
7800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48800 บาท
สถานะ
รับได้
27 ก.ย. 2567 - 4 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
48800 บาท
พักเดี่ยว
7800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
48800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง