ทัวร์แมนจูเรีย ดินแดนต้าซิ่งอันหลิ่ง เหนือสุดแผ่นดินจีน 12วัน

72,800 บาท

อุทยานแห่งชาติอาเอ่อร์ซาน ทะเลสาบอาเอ่อร์ซานเทียนฉือ  หุบเขาซานถันเสีย แม่น้ำโมจกราด  ลานจัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก ทุ่งหญ้าฮูหลันเป่ยเออร์

ทัวร์แมนจูเรียเหนือสุด พรมแดนจีน รัสเซีย ไฮลาเออร์ 13วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

GRAND MANCHURIA- INNER MONGOLIA 12วัน

ดินแดนต้าซิ่งอันหลิ่ง – เหนือสุดแผ่นดินจีน

ฉางชุน ไฮลาเออร์ หม่านโจวหลี่ โม่เหอ เอ๋อเออร์กูน่า ฮาร์บิน

  • ชมอุทยานแห่งชาติอาเอ่อร์ซาน
  • ชมทะเลสาบอาเอ่อร์ซานเทียนฉือ
  • ชมหุบเขาซานถันเสีย
  • ชมสถานีรถไฟแอร์ชาน
  • จัตุรัสเจงกีสข่านแสควร์
  • ชมแม่น้ำโมจกราด  ส่วนหนึ่งของ ”ดินแดนต้าซิ่งอันหลิ่งอันยื่งใหญ่
  • ชม ลานจัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก
  • ทุ่งหญ้าฮูหลันเป่ยเออร์
  • เขตท่องเที่ยวพื้นที่ชุ่มน้ำเอ๋อร์เอ่อร์กู่น่า

ดินแดนแมนจูเรียแผ่นดินมังกรกว้างใหญ่ไพศาล เป็นต้นธารของอารยธรรม เป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรม ลัทธิ ประเพณี ศาสนา เป็นอู่ความรู้และวิทยาการที่สำคัญของโลก

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
31 สิงหาคม 2567 - 11 กันยายน 2567
72,800 บาท
15,800 บาท
72,800 บาท
รับได้
11 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567
72,800 บาท
15,800 บาท
72,800 บาท
รับได้
14 กันยายน 2567 - 25 กันยายน 2567
72,800 บาท
15,800 บาท
72,800 บาท
รับได้
31 ส.ค. 2567 - 11 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
72,800 บาท
พักเดี่ยว
15,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
72,800 บาท
สถานะ
รับได้
11 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
72,800 บาท
พักเดี่ยว
15,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
72,800 บาท
สถานะ
รับได้
14 ก.ย. 2567 - 25 ก.ย. 2567
ผู้ใหญ่
72,800 บาท
พักเดี่ยว
15,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
72,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง