VIP HUNAN ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน

36,800 บาท

ทัวร์VIP  พัก 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น ชมแสงสีอันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่งหวง เขาอวตารจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน

VIP HUNAN ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์VIP  พัก 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล

  • เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น เป็นเมืองเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2000ปี
  • ชมป่าหินแดง เป็นจุดชมวิวป่าหินคาร์บอเนตสีแดงเพียงแห่งเดียวในโลกที่เกิดขึ้นในยุคCambrian
  • ชมแสงสีอันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่นหวง
  • ล่องเรือตามนลำน้ำถัวเจียง ที่จะทําให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ
  • ชม สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง
  • ชมเขาเทียนจื่อซาน เทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) 
  • เขาเทียนเหมินซาน
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
30 เมษายน 2567 - 5 พฤษภาคม 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
เต็ม
14 มิถุนายน 2567 - 19 มิถุนายน 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
เต็ม
9 ตุลาคม 2567 - 14 ตุลาคม 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
19 ตุลาคม 2567 - 24 ตุลาคม 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
3 ธันวาคม 2567 - 8 ธันวาคม 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
30 เม.ย. 2567 - 5 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
36,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
36,800 บาท
สถานะ
เต็ม
14 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่
36,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
36,800 บาท
สถานะ
เต็ม
9 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
36,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
36,800 บาท
สถานะ
รับได้
19 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
ผู้ใหญ่
36,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
36,800 บาท
สถานะ
รับได้
3 ธ.ค. 2567 - 8 ธ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
36,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
36,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง