เจาะลึก มณฑลหูหนาน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน

39,800 บาท

ไม่ลงร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็ว เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น ชมแสงสีอันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่งหวง เขาอวตารจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์VIP  พัก 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล

  • เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น เป็นเมืองเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2000ปี
  • ชมป่าหินแดง เป็นจุดชมวิวป่าหินคาร์บอเนตสีแดงเพียงแห่งเดียวในโลกที่เกิดขึ้นในยุคCambrian
  • ชมแสงสีอันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่นหวง
  • ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ที่จะทําให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ
  • ชม สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง
  • ชมเขาเทียนจื่อซาน เทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) 
  • เขาเทียนเหมินซาน
  • นั่งรถไฟความเร็ว
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
11 เมษายน 2567 - 16 เมษายน 2567
39,800 บาท
5,800 บาท
39,800 บาท
เต็ม
11 เม.ย. 2567 - 16 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,800 บาท
พักเดี่ยว
5,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,800 บาท
สถานะ
เต็ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง