VIP ฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน

38,800 บาท

คุ้มแสนคุ้ม เที่ยวแบบเจาะลึก ครบทุกไฮไลท์ เขาเทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล พิเศษ 2 โชว์

รายละเอียดทัวร์จีน

« ลิ้มรสอาหารพิเศษ  เมนู  พระกระโดดกำแพง อาหารซีฟุ้ด +ไวน์แดง กุ้งมังกร  เป๋าฮื้อ

« ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง  อายุมากกว่า 400ปี

« ขึ้น เขาเทียนเหมินซาน   ชมประตูสวรรค์   สัมผัสระเบียงกระจก

« ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย  ท้าความเสียวโดยการข้ามสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในจีน

« เที่ยวอุทยานจางเจียเจี้ย  ขึ้นเขาอวตาร เทียนจื่อซาน ลิฟท์แก้วไป่หลง 

« พิเศษ 2 โชว์ โชว์จิ้งจอกขาว โชว์มนต์เสน่ห์หูหนาน

« พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว  «««««  ไม่ลงร้านรัฐบาล – นั่งรถ VIP

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
8 – 13 กันยายน 2563
38,800
7,800
-
รับได้
15 – 20 กันยายน 2563
38,800
7,800
-
รับได้
13 – 18 ตุลาคม 2563
38,800
7,800
-
รับได้
20 – 25 ตุลาคม 2563
38,800
7,800
-
รับได้
7 – 12 พฤศจิกายน 2563
38,800
7,800
-
รับได้
17 – 22 พฤศจิกายน 2563
38,800
7,800
-
รับได้
8 – 13 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
15 – 20 กันยายน 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
13 – 18 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
20 – 25 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
7 – 12 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
17 – 22 พฤศจิกายน 2563
ผู้ใหญ่
38,800
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง