LUXURY HUNAN UNESCOเฟิ่งหวง 6วัน

42,800 บาท

รถบัส VIP  พักโรงแรม 5 ดาว  นั่งรถไฟความเร็วสูง เขาอวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น  เที่ยวครบไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

รถบัส VIP  พักโรงแรม 5 ดาว  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เที่ยวครบไม่ลงร้านรัฐบาล

  • เมืองโบราณเฟิ่งหวง (เมืองหงส์)
  • ล่องเรือตามนลำน้ำถัวเจียง
  • ชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส
  • ชมสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เป็นสะพานแขวนข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น
  • ชมเขาเทียนจื่อซาน
  • เขาเทียนเหมินซาน
  • ชม แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ท้าความเสียวด้วยการเดินข้าม สะพานแก้ว
  • ชมระเบียงกระจก หน้าผาลอยฟ้า
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
06-01-2024
42,800
6,800
42,800
รับได้
20-01-2024
42,800
6,800
42,800
รับได้
24-02-2024
42,800
6,800
42,800
รับได้
05-03-2024
42,800
6,800
42,800
รับได้
19-03-2024
42,800
6,800
42,800
รับได้
06-04-2024
42,800
6,800
42,800
รับได้
06-01-2024
ผู้ใหญ่
42,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
42,800
สถานะ
รับได้
20-01-2024
ผู้ใหญ่
42,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
42,800
สถานะ
รับได้
24-02-2024
ผู้ใหญ่
42,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
42,800
สถานะ
รับได้
05-03-2024
ผู้ใหญ่
42,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
42,800
สถานะ
รับได้
19-03-2024
ผู้ใหญ่
42,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
42,800
สถานะ
รับได้
06-04-2024
ผู้ใหญ่
42,800
พักเดี่ยว
6,800
เด็ก 2-11 ปี
42,800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง