SAKURA BLOSSOM ชิงเต่า เผิงไหล เวยไห่ เยียนไถ 6วัน4คืน

39,800 บาท

บินตรงชิงเต่า พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล ซากุระชิงเต่า ดินแดนเบียร์ดังระดับโลก สวิตเซอร์แลนด์แห่งโลกตะวันออก แปดเซียนข้ามทะเล สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก กุหลาบพันปีต้าจูซาน

SAKURA BLOSSOM ชิงเต่า เผิงไหล เวยไห่ เยียนไถ 6วัน4คืน

รายละเอียดทัวร์จีน

บินตรงชิงเต่า พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล
ซากุระชิงเต่า ดินแดนเบียร์ดังระดับโลก สวิตเซอร์แลนด์แห่งโลกตะวันออก 
แปดเซียนข้ามทะเล สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก กุหลาบพันปีต้าจูซาน
  • ชมดอกซากุระที่ สวนสำธำรณะจงซาน
  • ชมกุหลาบพันปีต้าจูซาน
  • ชมภูเขาเยียนไถ ล้อมรอบด้วยทะเลสามด้าน
  • เดินชมสะพานจ้านเฉียว สะพานทอดยาวไปกลางทะเล
  • ชม พิพิธภัณฑ์สงครำม “เจี่ยอู่”
  • จิบเบียร์พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า กลิ่นอายเยอรมัน
  • ชมจตุรัสอู่ซื่อ (จตุรัสห้าสี่) ริมทะเลขนาดใหญา

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13 เมษายน 2567 - 18 เมษายน 2567
39,800 บาท
6,800 บาท
39,800 บาท
เต็ม
18 เมษายน 2567 - 23 เมษายน 2567
39,800 บาท
6,800 บาท
39,800 บาท
เต็ม
13 เม.ย. 2567 - 18 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,800 บาท
สถานะ
เต็ม
18 เม.ย. 2567 - 23 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่
39,800 บาท
พักเดี่ยว
6,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
39,800 บาท
สถานะ
เต็ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง