BEAUTIFUL HAIKOU SANYA 6วัน

38,800 บาท

อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง วัดหนานซาน ฮาวายแดนมังกร สวนสนุกโอเชียนพาร์คไห่ฮวา พักโรงแรม 5 ดาวอินเตอร์ ไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

  • อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
  • วัดหนานซาน
  • ฮาวายแดนมังกร
  • สวนสนุกโอเชียนพาร์คไห่ฮวา
  • พักโรงแรม 5 ดาวอินเตอร์   
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
23 พฤษภาคม 2567 - 28 พฤษภาคม 2567
38,800 บาท
8,800 บาท
38,800 บาท
รับได้
23 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่
38,800 บาท
พักเดี่ยว
8,800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
38,800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง