UNSEEN QINGHAI SICHUAN GANSU 10วัน

75,800 บาท

ทุ่งดอกมัสตาร์ดเหมินหยวน ทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบฉาข่า อารามลาปูเล็ง เมืองหินจาก่าน่า โค้งแรกแม่น้ำเหลือง เจดีย์มิลาเรปะ ไม่ลงร้านรัฐบาล

ซีหนิง ชิงไห่ กุ้ยเต๋อ หลินเซียะ หลันโจว 10วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทัวร์จีน Unseen

ดินแดนกานหนาน ทุ่งหญ้าเขียวขจี ดอกไม้ผลิที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่

ทุ่งดอกมัสตาร์ดเหมินหยวน ทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบฉาข่า

อารามลาปูเล็ง เมืองหินจาก่าน่า  โค้งแรกแม่น้ำเหลือง เจดีย์มิลาเรปะ

    

 สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13 กรกฎาคม 2567 - 22 กรกฎาคม 2567
75,800 บาท
13,800 บาท
75,800 บาท
รับได้
20 กรกฎาคม 2567 - 29 กรกฎาคม 2567
75,800 บาท
13,800 บาท
75,800 บาท
รับได้
9 สิงหาคม 2567 - 18 สิงหาคม 2567
75,800 บาท
13,800 บาท
75,800 บาท
รับได้
13 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
75800 บาท
พักเดี่ยว
13800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
75800 บาท
สถานะ
รับได้
20 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
ผู้ใหญ่
75800 บาท
พักเดี่ยว
13800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
75800 บาท
สถานะ
รับได้
9 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567
ผู้ใหญ่
75800 บาท
พักเดี่ยว
13800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
75800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง