ซีหนิง ชิงไห่ กุ้ยเต๋อ หลินเซียะ หลันโจว 10วัน

66,800บาท

ทะเลทุ่งดอกมัสตาร์ด ทะเลสาบชิงไห่- ซาข่า อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ วัดลาปูเล็ง ทุ่งหญ้าสังข์ ล่องเรือแม่น้ำเหลืองวัดปิงหลิงซื่อ

รายละเอียดทัวร์จีน

ทะเลทุ่งดอกมัสตาร์ด ทะเลสาบชิงไห่- ซาข่า อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ

วัดลาปูเล็ง ทุ่งหญ้าสังข์ ล่องเรือแม่น้ำเหลืองวัดปิงหลิงซื่อ

กำหนดการเดินทาง     

 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม  2566                             

 

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
25-07-2023
66800
11800
66800
รับได้
25-07-2023
ผู้ใหญ่
66800
พักเดี่ยว
11800
เด็ก 2-11 ปี
66800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง