ซีหนิง ชิงไห่ กุ้ยเต๋อ หลินเซียะ หลันโจว 10วัน

73,800บาท

ทะเลทุ่งดอกมัสตาร์ด ทะเลสาบชิงไห่- ซาข่า อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ วัดลาปูเล็ง ทุ่งหญ้าสังข์ พื้นที่ชุ่มน้ำกัวหมิง ศาลาพุทธมิราเลปะ

รายละเอียดทัวร์จีน

ทะเลทุ่งดอกมัสตาร์ด ทะเลสาบชิงไห่- ซาข่า อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ

วัดลาปูเล็ง ทุ่งหญ้าสังข์ พื้นที่ชุ่มน้ำกัวหมิง ศาลาพุทธมิราเลปะ

กำหนดการเดินทาง     

11 – 20 กรกฎาคม / 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม  2566                             

8 – 17 สิงหาคม / 22 – 31 สิงหาคม 2566

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
11-07-2023
73800
13800
73800
รับได้
25-07-2023
73800
13800
73800
รับได้
08-08-2023
73800
13800
73800
รับได้
22-08-2023
73800
13800
73800
รับได้
11-07-2023
ผู้ใหญ่
73800
พักเดี่ยว
13800
เด็ก 2-11 ปี
73800
สถานะ
รับได้
25-07-2023
ผู้ใหญ่
73800
พักเดี่ยว
13800
เด็ก 2-11 ปี
73800
สถานะ
รับได้
08-08-2023
ผู้ใหญ่
73800
พักเดี่ยว
13800
เด็ก 2-11 ปี
73800
สถานะ
รับได้
22-08-2023
ผู้ใหญ่
73800
พักเดี่ยว
13800
เด็ก 2-11 ปี
73800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง