ซีหนิง ชิงไห่ กุ้ยเต๋อ หลินเซียะ หลันโจว 10วัน

73,800บาท

ทะเลทุ่งดอกมัสตาร์ด ทะเลสาบชิงไห่- ซาข่า อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ วัดลาปูเล็ง ทุ่งหญ้าสังข์ พื้นที่ชุ่มน้ำกัวหมิง ศาลาพุทธมิราเลปะ

ซีหนิง ชิงไห่ กุ้ยเต๋อ หลินเซียะ หลันโจว 10วัน

รายละเอียดทัวร์จีน

ทะเลทุ่งดอกมัสตาร์ด ทะเลสาบชิงไห่- ซาข่า อุทยานธรณีกุ้ยเต๋อ

วัดลาปูเล็ง ทุ่งหญ้าสังข์ พื้นที่ชุ่มน้ำกัวหมิง ศาลาพุทธมิราเลปะ

กำหนดการเดินทาง     

11 – 20 กรกฎาคม / 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม  2566                             

8 – 17 สิงหาคม / 22 – 31 สิงหาคม 2566

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
11 กรกฎาคม 2566 - 20 กรกฎาคม 2566
73,800 บาท
13,800 บาท
73,800 บาท
รับได้
25 กรกฎาคม 2566 - 3 สิงหาคม 2566
73,800 บาท
13,800 บาท
73,800 บาท
รับได้
8 สิงหาคม 2566 - 17 สิงหาคม 2566
73,800 บาท
13,800 บาท
73,800 บาท
รับได้
22 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566
73,800 บาท
13,800 บาท
73,800 บาท
รับได้
11 ก.ค. 2566 - 20 ก.ค. 2566
ผู้ใหญ่
73800 บาท
พักเดี่ยว
13800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
73800 บาท
สถานะ
รับได้
25 ก.ค. 2566 - 3 ส.ค. 2566
ผู้ใหญ่
73800 บาท
พักเดี่ยว
13800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
73800 บาท
สถานะ
รับได้
8 ส.ค. 2566 - 17 ส.ค. 2566
ผู้ใหญ่
73800 บาท
พักเดี่ยว
13800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
73800 บาท
สถานะ
รับได้
22 ส.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
ผู้ใหญ่
73800 บาท
พักเดี่ยว
13800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
73800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง