UNESCO ซีอาน ลั่วหยาง เติงฟง 5 วัน

29,900บาท

ซีอานเมืองหลวง 13 ราชวงศ์ สุสานทหารจิ๋นชี ถ้ำพุทธศิลป์หลงเหมิน วัดเส้าหลิน

รายละเอียดทัวร์จีน

UNESCO ซีอานเมืองหลวง 13 ราชวงศ์

>นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง 
>ชมอารามเส้าหลิน เป็นสถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต

>ชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒธรรม คือ วัดถ้ำหลงเหมิน เป็นที่เก็บรักษาศิลปะทางพระพุทธศาสนาที่ล้ำค่าและโดดเด่นไปจากที่อื่น

>ชมสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี คือฮวงซุ้ยของจักรพรรดิจีนฉินสื่อหวงแห่งราชวงศ์ฉิน

>ชมพิพิธภัณฑ์ซีอาน พิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศจีน ที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าจัดแสดงมากมาย

>ชมจัตุรัสหอกลอง เป็นสถานปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง 

 

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
20-10-2023
29,900
3,800
29,900
รับได้
26-10-2023
29,900
3,800
29,900
รับได้
27-10-2023
29,900
3,800
29,900
รับได้
31-10-2023
29,900
3,800
29,900
รับได้
20-10-2023
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
29,900
สถานะ
รับได้
26-10-2023
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
29,900
สถานะ
รับได้
27-10-2023
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
29,900
สถานะ
รับได้
31-10-2023
ผู้ใหญ่
29,900
พักเดี่ยว
3,800
เด็ก 2-11 ปี
29,900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง