อู่วัฒนธรรมเก่าแก่ ดินแดนมรดกโลก ไท่หังซาน หยุนไถซาน 6วัน

39,900บาท

แกรนด์แคนยอนไท่หังซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง บ้านใต้ดินซานโจว สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี กำแพงเมืองซีอานไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

อู่วัฒนธรรมเก่าแก่ ดินแดนมรดกโลก

  • ชม กำแพงเมืองโบราณซีอาน     ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี
  • นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง 
  • อุทยานทิวทัศน์ ว่านเซียนซาน
  • ชม แกรนด์แคนยอนไท่หังซาน หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ แกรนด์แคนยอนหลินโจว
  • จุดชมวิว “ไท่หัง เทียนหลู Taihang Tianlu” ตั้งอยู่บนยอดเขาไท่หัง
  • ชมหุบเขาดอกท้อ เป็นหุบเขาในแกรนด์แคนยอน มีสระน้ำผุดและน้ำตก
  • ชมอุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน
  • ชมตี้เคิงเยียนหรือบ้านใต้ดินซานโจว (Shanzhou Silo-cave)
  • ชมสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี (ปิงหม่าหย่ง)
  • ชมเจดีย์ต้าเอี้ยนถ่า 
.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
28-12-2023
39,900
7,800
39,900
เต็ม
28-12-2023
ผู้ใหญ่
39,900
พักเดี่ยว
7,800
เด็ก 2-11 ปี
39,900
สถานะ
เต็ม

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง