EXPLORER คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6วัน5คืน TG

33,800บาท

ต้าหลี่ เส้นทางสายใบชา เมืองหลวงเก่าอาณาจักรน่านเจ้า มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสรถไฟความเร็วสูงของจีนไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ต้าหลี่ เส้นทางสายใบชา  เมืองหลวงเก่าอาณาจักรน่านเจ้า

มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  สัมผัสรถไฟความเร็วสูงของจีน

ไม่ลงร้านรัฐบาล

 

กำหนดการเดินทาง 

30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566

14 – 19 พฤษภาคม / 4 – 9 มิถุนายน  2566

18 – 23 มิถุนายน / 30 กรกฎาคม –  4 สิงหาคม 2566

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
30-04-2023
32800
5800
32800
รับได้
14-05-2023
32800
5800
32800
รับได้
04-06-2023
32800
5800
32800
รับได้
18-06-2023
32800
5800
32800
รับได้
30-07-2023
32800
5800
32800
รับได้
30-04-2023
ผู้ใหญ่
32800
พักเดี่ยว
5800
เด็ก 2-11 ปี
32800
สถานะ
รับได้
14-05-2023
ผู้ใหญ่
32800
พักเดี่ยว
5800
เด็ก 2-11 ปี
32800
สถานะ
รับได้
04-06-2023
ผู้ใหญ่
32800
พักเดี่ยว
5800
เด็ก 2-11 ปี
32800
สถานะ
รับได้
18-06-2023
ผู้ใหญ่
32800
พักเดี่ยว
5800
เด็ก 2-11 ปี
32800
สถานะ
รับได้
30-07-2023
ผู้ใหญ่
32800
พักเดี่ยว
5800
เด็ก 2-11 ปี
32800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง