EXPLORER YUNNAN คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6วัน5คืน TG

33,800บาท

ต้าหลี่ เส้นทางสายใบชา เมืองหลวงเก่าอาณาจักรน่านเจ้า มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสรถไฟความเร็วสูงของจีนไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ต้าหลี่ เส้นทางสายใบชา  เมืองหลวงเก่าอาณาจักรน่านเจ้า

มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  สัมผัสรถไฟความเร็วสูงของจีน

ไม่ลงร้านรัฐบาล

 

กำหนดการเดินทาง 

13 – 18 สิงหาคม 2566

22 – 27 ตุลาคม  /  19 – 24 พฤศจิกายน 2566

3 – 8 ธันวาคม / 31 ธันวาคม 66 – 5 มกราคม 67

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13 สิงหาคม 2566 - 18 สิงหาคม 2566
35,800 บาท
6,800 บาท
35,800 บาท
รับได้
22 ตุลาคม 2566 - 27 ตุลาคม 2566
35,800 บาท
6,800 บาท
35,800 บาท
รับได้
19 พฤศจิกายน 2566 - 24 พฤศจิกายน 2566
33,800 บาท
5,800 บาท
33,800 บาท
รับได้
3 ธันวาคม 2566 - 8 ธันวาคม 2566
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
31 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567
36,800 บาท
6,800 บาท
36,800 บาท
รับได้
13 ส.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566
ผู้ใหญ่
35800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
35800 บาท
สถานะ
รับได้
22 ต.ค. 2566 - 27 ต.ค. 2566
ผู้ใหญ่
35800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
35800 บาท
สถานะ
รับได้
19 พ.ย. 2566 - 24 พ.ย. 2566
ผู้ใหญ่
33800 บาท
พักเดี่ยว
5800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
33800 บาท
สถานะ
รับได้
3 ธ.ค. 2566 - 8 ธ.ค. 2566
ผู้ใหญ่
36800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
36800 บาท
สถานะ
รับได้
31 ธ.ค. 2566 - 5 ม.ค. 2567
ผู้ใหญ่
36800 บาท
พักเดี่ยว
6800 บาท
เด็ก 2-11 ปี
36800 บาท
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง