EXPLORER YUNNAN คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6วัน5คืน TG

33,800บาท

ต้าหลี่ เส้นทางสายใบชา เมืองหลวงเก่าอาณาจักรน่านเจ้า มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสรถไฟความเร็วสูงของจีนไม่ลงร้านรัฐบาล

รายละเอียดทัวร์จีน

ต้าหลี่ เส้นทางสายใบชา  เมืองหลวงเก่าอาณาจักรน่านเจ้า

มรดกโลกลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  สัมผัสรถไฟความเร็วสูงของจีน

ไม่ลงร้านรัฐบาล

 

กำหนดการเดินทาง 

13 – 18 สิงหาคม 2566

22 – 27 ตุลาคม  /  19 – 24 พฤศจิกายน 2566

3 – 8 ธันวาคม / 31 ธันวาคม 66 – 5 มกราคม 67

 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
13-08-2023
35800
6800
35800
รับได้
22-10-2023
35800
6800
35800
รับได้
19-11-2023
33800
5800
33800
รับได้
03-12-2023
36800
6800
36800
รับได้
31-12-2023
36800
6800
36800
รับได้
13-08-2023
ผู้ใหญ่
35800
พักเดี่ยว
6800
เด็ก 2-11 ปี
35800
สถานะ
รับได้
22-10-2023
ผู้ใหญ่
35800
พักเดี่ยว
6800
เด็ก 2-11 ปี
35800
สถานะ
รับได้
19-11-2023
ผู้ใหญ่
33800
พักเดี่ยว
5800
เด็ก 2-11 ปี
33800
สถานะ
รับได้
03-12-2023
ผู้ใหญ่
36800
พักเดี่ยว
6800
เด็ก 2-11 ปี
36800
สถานะ
รับได้
31-12-2023
ผู้ใหญ่
36800
พักเดี่ยว
6800
เด็ก 2-11 ปี
36800
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง