ใต้สุดเมืองงามแดนสยาม เบตง ยะลา ปัตตานี 4วัน3คืน

18,800 บาท

พิเศษ ! ลิ้มรสปลาพลวงชมพู ส่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา สกายวอล์คอัยเยอร์เวง วังยะหริ่ง ๑ ใน ๗ วังหัวเมืองใต้ที่สวยสมบูรณ์ที่สุด

รายละเอียดทัวร์จีน

พิเศษ ! ลิ้มรสปลาพลวงชมพู ขึ้นชื่อของเบตง  บินสายการบินไทยสไมล์

” ใต้สุดสยาม เบตง ยะลา ปัตตานี ”

ตระการตากับแลนด์มาร์คใหม่ สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

พิเศษ! เข้าชมวังยะหริ่ง  ๑ ใน ๗ วังหัวเมืองใต้ที่สวยสมบูรณ์ที่สุด

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
02-05 ธันวาคม 2563
18,800
4,800
-
รับได้
02-05 ธันวาคม 2563
ผู้ใหญ่
18,800
พักเดี่ยว
4,800
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง