อีสานเหนือ 4วัน 3คืน WE

15,800 บาท

ชมหินสามวาฬ Unseen บึงกาฬ วิวสองฝั่งโขงบน Skywalk ชม วัดป่าภูก้อน วัดป่าคำชะโนด ชมอุโบสถดอกบัวกลางน้ำ วัดสันติวนาราม ชมวัดโพธิ์ชัย สักการะ “หลวงพ่อพระใส”

รายละเอียดทัวร์จีน

เส้นทาง : อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย 4วัน3คืน สายการบิน ไทยสมายล์

  • ชม วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่าคำชะโนด
  • ชม วัดภูทอก วัดเจติยาคีรีวิหาร สถานที่ปฏิบัติธรรมสวยงามด้วยธรรมชาติแวดล้อม แฝงไว้ซึ่งเสน่ห์ทางธรรม
  • ชม หินสามวาฬ ว่ากันว่ามีอายุกว่า 75 ล้านปี ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน มองไกลหรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศ มีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ พ่อ แม่ ลูก
  • ชม  วัดโพธิ์ชัย สักการะ “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
  • ชม  วัดผาตากเสื้อ เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก
  • จุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วย ไฮไลท์ของที่นี้คือ Skywalk มองเห็นแม่น้ำโขงกั้นอยู่เบื้องล่างกั้นระหว่างประเทศไทยและลาว
  • ชม วัดป่าภูก้อน พุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติ
  • ชม อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ  วัดสันติวนาราม พระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียวในประเทศไทย

 

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
07-10 มกราคม 2564
15,800
3,500
-
รับได้
28-31 มกราคม 2564
15,800
3,500
-
รับได้
25-28 กุมภาพันธ์ 2564
15,800
3,500
-
รับได้
07-10 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
15,800
พักเดี่ยว
3,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
28-31 มกราคม 2564
ผู้ใหญ่
15,800
พักเดี่ยว
3,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้
25-28 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ใหญ่
15,800
พักเดี่ยว
3,500
เด็ก 2-11 ปี
-
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง