SILK ROAD กานซู ป่าหินแม่น้ำเหลือง หุบเขาสายรุ้ง 8วัน7คืน

59,900บาท

ขี่อูฐไปชมสระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดหรือ โอเอซิส ชม กำแพงเมืองจีนเจียอี้กวน หุบเขาสายรุ้ง หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain ล่องแพหนังแกะป่าหินแม่น้ำเหลือง

รายละเอียดทัวร์จีน

ตุนหวง เจียอี้กวน จางเย่ หวู่เวย จางเย่ หลันโจว

ล่องแพหนังแกะป่าหินแม่น้ำเหลือง ขี่อูฐโอเอซิสหมิงซาซาน หุบเขาสายรุ้ง

 

| สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

.
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เด็ก 2-11 ปี
สถานะ
05-12-2023
59900
7800
59900
รับได้
05-12-2023
ผู้ใหญ่
59900
พักเดี่ยว
7800
เด็ก 2-11 ปี
59900
สถานะ
รับได้

สายการบิน

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง